EN PL
PRACA ORYGINALNA
Toczeń rumieniowaty układowy w populacji słowackiej – wyniki badania ankietowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-06-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(3):185-188
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną o zróżnicowanym obrazie klinicznym i zmiennym przebiegu. Dane epidemiologiczne dostępne w literaturze się różnią. Częstość występowania TRU w populacji słowackiej dotychczas nie była oceniana. W artykule zostały po raz pierwszy przedstawione zbiorcze dane dotyczące częstości występowania, aktywności klinicznej oraz leczenia u chorych na TRU na Słowacji.
 
REFERENCJE (8)
1.
Dostál C, Vencovský J. Systemic lupus erythematosus. Medprint, Cheb 1997; 1-258.
 
2.
Lukáč J, Rovenský J, Lukáčová O, Kozáková D. Systemic lupus erythematosus. Vnitř Lék 2006; 52: 702-711.
 
3.
Rovenský J, Blažíčková S. New target therapy against B-cell stimulator in systemic lupus erythematosus. Rheumatologia 2010; 24: 59-62.
 
4.
Rovenský J, Blažíčková S. New treatment directions in systemic lupus erythematosus Rheumatologia 2009; 23: 43-50.
 
5.
Rovenský J, Dostál C, Lukáč J, et al. Systemic lupus erythematosus. In: Principles of Internal Medicine. Ďuriš I, Hulín I, Bernadič M (eds.). SAP, Bratislava 2001; 1425-1435.
 
6.
Rovenský J, Tuchyňová A, Blažíčková S. Use of intravenous immunoglobulins (IVIG) in systemic lupus erythematosus. Rheumatologia 2010; 24: 13-18.
 
7.
Rovenský J, Tuchyňová A, Straková E, Kohler K, Blažíčková S. Treatment of systemic lupus erythematosus with intravenous immunoglobulins. Case reports. Suč Klin Pr 2011; 1: 33-35.
 
8.
Tomš J, Bradna P, Soukup T, Hrnčíř Z. Concomitant fibromyalgia in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatologia 2009; 23: 143-150.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top