EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Metody oceny jakości życia w schorzeniach reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 18-03-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-05-2013
 
 
Data akceptacji: 22-11-2013
 
 
Data publikacji online: 23-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-02-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(1):69-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przez chorego pojęcie zdrowia jest utożsamiane ze stanem czynnościowym i jakością życia w chorobie. Uzyskiwane wyniki wskazują, że ocena dokonana przez pacjenta często różni się od oceny lekarza. W reumatologii celem terapii jest osiągnięcie remisji lub niskiej aktywności choroby, lecz nie zawsze jest to możliwe. Ocena własnego zdrowia pozwala na aktywne włączenie chorego w realizację procesów terapeutycznych i jest praktycznym czynnikiem, który może się przyczynić do podniesienia jakości opieki sprawowanej nad chorym. Uzyskane wyniki mogą służyć jako wskazówki do planowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami. Jednoczesna ocena zdrowia i jakości życia możliwa jest do przeprowadzenia wyłącznie przy wykorzystaniu standaryzowanych narzędzi badawczych.
 
REFERENCJE (37)
1.
Testa MA, Simonson DC. Assessment of quality-of-life outcomes. N Engl J Med 1996; 334: 835-840.
 
2.
 
3.
Muszalik M, Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol Pol 2006; 14: 185-189.
 
4.
Bączyk G. Przegląd badań nad jakością życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2008; 46: 372-379.
 
5.
Olewicz-Gawlik A, Hrycaj P. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury. Reumatologia 2007; 45: 346-349.
 
6.
Bączyk G. Rozwój badań nad pomiarem stanu zdrowia i jakości życia w reumatologii. Reumatologia 2008; 46: 284-289.
 
7.
Bowling A. Measuring disease: a review of disease – specific quality of life measurement scales. Qual Life Res 2003; 12: 1147-1148.
 
8.
Alonso J, Ferrer M, Gandek B, et al. Health-related quality of life associated with chronic conditions in eight countries: results from the International Quality of Life Assessment (IQOLA) Project. Qual Life Res 2004; 13: 283-298.
 
9.
Siegrist J, Junge A. Measuring the social dimension of subjective health in chronic illness. Psychother Psychosom 1990; 54: 90-98.
 
10.
Fava GA. Methodological and conceptual issues in research on quality of life. Psychother Psychosom 1990; 54: 70-76.
 
11.
Wiland P, Madej M, Szmyrka-Kaczmarek M. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w chorobach reumatycznych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
 
12.
Janse AJ, Gemke RJ, Uiterwaal CS, et al. Quality of life: patients and doctors don’t always agree: a meta-analysis. J Clin Epidemiol 2004; 57: 653-661.
 
13.
Slevin ML, Plant H, Lynch D, et al. Who should measure quality of life, the doctor or the patient? Br J Cancer 1988; 57: 109-112.
 
14.
Filipowicz-Sosnowska A, Stanisławska-Biernat E, Zubrzycka-Sienkiewicz A. Reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004; 42 (supl.): 8.
 
15.
Lapsley HM, March LM, Tribe KL, et al. Living with rheumatoid arthritis: expenditures, health status, and social impact on patients. Arthritis Care Res 2001; 45: 301-306.
 
16.
Furner SE, Hootman JM, Helmick CG, et al. Health-related quality of life of US adults with arthritis: Analysis of data from the behavioral risk factor surveillance system, 2003, 2005, and 2007. Arthritis Care Res 2011; 3: 788-799.
 
17.
Schipper H. Quality of life: principles of the clinical paradigm. J Psychosoc Oncol 1990; 8: 171-185.
 
18.
Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P, Bajka J. Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
 
19.
Klocek M. Kwestionariusze jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. W: Jakość życia w chorobach sercowo-naczyniowych. Kawecka-Jaszcz K, Klocek M, Tobiasz-Adamczyk B (red.). Termedia, Poznań 2006.
 
20.
Wiviott SD, Cannon CP, Morrow DA, et al. Differential expression of cardiac biomarkers by gender in patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: a TACTICS-TIMI 18 (Treat Angina with Aggrastat and determine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative Strategy-Thrombolysis In Myocardial Infarction 18) substudy. Circulation 2004; 109: 580-586.
 
21.
Rupiński R, Filipowicz-Sosnowska A. Aktywność chorych a niepełnosprawność u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 129-137.
 
22.
Filipowicz-Sosnowaka A, Rupiński R. Złożoność procesu niepełnosprawności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 138-146.
 
23.
Wiland P. Ocena chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. W: Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w chorobach reumatycznych. Wiland P, Madej M, Szmyrka-Kaczmarek M (red.). Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008; 33-51.
 
24.
Klepper S. Measures of Pediatric Function. Arthritis Rheum (Arthritis Care Res) 2003; 49: S5-S14.
 
25.
Ruta DA, Garratt AM, Leng M, et al. A new approach to the measurement of quality of life. The Patient Generated Index. Med Care 1994; 32: 1109-1126.
 
26.
Szepietowski J, Salomon J, Finlay AY, Klepacki A. Dermatology Life Quality Index (DLQI): Polish version. Dermatol Klin 2004; 6: 63-70.
 
27.
Kokoszka P, Staszczuk P, Redman M i wsp. Ocena odległych wyników endoprotezoplastyki stawu biodrowego protezą bezcementową typu Zweymüller. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 2008; 73: 94-100.
 
28.
Madej M. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w chorobach reumatycznych. Wiland P, Madej M, Szmyrka-Kaczmarek M (red.). Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008; 75-91.
 
29.
Marquis P, Cialdella P, De la Loge C. Development and validation of a specific quality of life module in post-menopausal women with osteoporosis: the QUALIOST. Qual Life Res 2001; 10: 555-566.
 
30.
Lips P, Cooper C, Agnusdei D, et al. Quality of life in patients with vertebral fractures: Validation of the quality of life questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Osteoporos Int 1999; 10: 150-160.
 
31.
Morris R, Masud T. Measuring quality of life with osteoporosis. Age Ageing 2001; 30: 371-373.
 
32.
Randell AG, Bhalerao N, Nguyen TV, et al. Quality of life in osteoporosis: reliability, consistency, and validity of the osteo­porosis assessment questionnaire. Rheumatology 1998; 25: 1171-1179.
 
33.
Strand V, Tugwell P, Bombardier C, et al. Function and health-related quality of life. Results from a randomized controlled trial of leflunomide versus methotrexate or placebo in patients with active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1999; 42: 1870-1878.
 
34.
Koligat D, Leszczyński P, Pawlak-Buś K i wsp. Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych leflunomidem – przegląd literatury. Reumatologia 2012; 50: 227-232.
 
35.
McHorney CA, Ware JE Jr, Raczek AE. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs. Med Care 1993; 31: 247-263.
 
36.
Tylka J, Piotrowicz R. Quality of life SF-36 questionnaire – the Polish version. Kardiol Pol 2009; 67: 1166-1169.
 
37.
Brooks R, Rabin R, de Charro F (eds.). The measurement and valuation of health status using EQ-5D: A European perspective: evidence from the EuroQol BIO MED Research Programme. Kluwer Academic Publishers, Rotterdam 2003.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top