EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ocena jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów za pomocą badań ankietowych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 01-04-2009
 
 
Reumatologia 2009;47(1):4-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disease leading to disability which affects important areas of the patient’s life. The aim of the study was to assess the influence of social-demographic factors and disease activity parameters on the quality of life of patients with RA.
Material and methods: The study was performed in a group of 94 patients with RA. The quality of life was assessed by own questionnaire KALU and the HAQ disability index. For the measurement of activity of RA the disease activity score (DAS 28) was used.
Results: The correlation coefficient for the age and physical function, and also the age and earning ability determined on KALU were r = 0.24, p < 0.01 and r = 0.34, p < 0.05, respectively. We found that the duration of RA affects only the assessment of physical function (r = 0.2, p < 0.05). The disease activity scores correlated with the lower estimation of the quality of life conditioned by the physical function measured with HAQ (r = 0.49, p < 0.001) and with KALU (r = 0.41, p < 0.001). In the subgroup of patients who use various devices and/or who take help from other people, the activity of RA (DAS 28) was significantly higher (p < 0.01). Conclusions: Using both questionnaires a significant correlation between the quality of life and the loss of independence of patients with RA and disease activity was observed.
 
REFERENCJE (17)
1.
Jakość życia w naukach medycznych. Wołowicka L (red.). Dział Wydawnictw Uczelnianych AM im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2001.
 
2.
Mackiewicz S, Hrycaj P. Reumatoidalne zapalenie stawów. W: Reumatologia. Mackiewicz S, Zimmermann-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 
3.
Moskalewicz B. Jakość życia w chorobach reumatycznych. Waga i pomiar problemu. Nowa Medycyna. Reumatologia II 1997; 20: 2-5.
 
4.
Sierakowska M, Krajewska-Kułak E, Sierakowski S. Jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Metody pomiaru. Przegl Lek 2005; 62: 188-191.
 
5.
Zimmermann-Górska I, Chwalińska-Sadowska H, Kraśny I i wsp. Choroby reumatyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 
6.
Filipowicz-Sosnowska A, Rupiński R. Złożoność procesu niepełnosprawności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 138-146.
 
7.
Schipper H, Clinch J, Olweny C. Quality of life studies: definitions and conceptual issues. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. Lippincott-Raven, Philadelphia 1996; 11-23.
 
8.
Haroon N, Aggarwal A, Lawrence A, et al. Impact of rheumatoid arthritis on quality of life. Mod Rheumatol 2007; 17: 290-295.
 
9.
Steuden S, Okła W. Jakość życia w chorobie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 
10.
The WHOQOL Group: The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med 1995; 41: 1403-1409.
 
11.
Fries JF, Spitz P, Kraines RG, Holman HR. Measurement of patient outcome in arthritis. Arthritis Rheum 1980; 23: 137-145.
 
12.
Prajs K. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do sprawności fizycznej i stanu psychicznego. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2007; 53: 72-82.
 
13.
Bączyk G. Ocena jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pielęg Pol 1999; 9-10: 7-21.
 
14.
Wiland P. Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
 
15.
Wisłowska M, Kalińska I, Olczyk-Kwiecień B. Stare i nowe metody oceny aktywności choroby, stopnia uszkodzenia tkanek i utraty funkcji w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Probl Lek 2006; 45: 52-56.
 
16.
Rupiński R, Filipowicz-Sosnowska A. Aktywność choroby a niepełnosprawność u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 129-137.
 
17.
Sierakowska M, Matys A, Kosior A i wsp. Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2006; 44: 298-303. 18. Olewicz-Gawlik A, Hrycaj P. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury. Reumatologia 2007; 45: 346-349.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top