EN PL
Artykuł przeglądowy
Uwarunkowania jakości życia chorych na twardzinę układową
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 25-04-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(2):84-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ocena jakości życia chorych na twardzinę układową dotyczy trzech obszarów funkcjonowania: psychologicznego, somatycznego, społecznego, oraz ich wzajemnych zależności. Najczęściej stwierdzanymi problemami psychologicznymi u chorych na twardzinę układową są objawy depresji, podwyższony poziom lęku, dystres, obniżenie samooceny, szczególna wrażliwość interpersonalna oraz wrogość. Twardzina układowa doprowadza do obniżenia subiektywnej oceny ogólnego stanu zdrowia. Wpływ choroby na fizyczne funkcjonowanie dotyczy odczuwanych dolegliwości somatycznych związanych z codzienną aktywnością pacjentów, a szczególnie z trudnościami w wykonywaniu czynności manualnych. W badaniach dotyczących funkcjonowania społecznego zwraca się uwagę na znaczenie czynników obecnych w środowisku pracy, które mogą zaostrzać objawy choroby. Istotne znaczenie dla jakości życia chorych na twardzinę układową ma struktura sieci wsparcia oraz satysfakcja z relacji międzyosobowych. Ocena jakości życia odgrywa znaczącą rolę w wieloaspektowej rehabilitacji chorych na twardzinę układową.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top