EN PL
Artykuł oryginalny
Ocena wybranych dziedzin życia w chorobach reumatycznych – analiza porównawcza badań ankietowych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-09-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(4):230-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Chorzy na schorzenia reumatyczne mają liczne trudności w życiu codziennym związane z chorobą. W ramach Światowego Dnia Reumatyzmu 2007, przebiegającego pod hasłem „Małe wielkie sprawy”, przeprowadzono internetową ankietę na temat życia z reumatyzmem. W artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w Instytucie Reumatologii wśród osób chorych i osób niecierpiących na schorzenia reumatyczne. Wyniki te zwracają uwagę na aspekty postrzegania życia chorego reumatycznego.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top