EN PL
Artykuł oryginalny
Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):346-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest układową, autoimmunologiczną, przewlekłą chorobą zapalną wpływającą na funkcjonalną sprawność i jakość życia chorych. Celem pracy było określenie zależności między niepełnosprawnością, ważnym czynnikiem niezależnie wpływającym na jakość życia chorych na RZS, a klinicznymi i laboratoryjnymi parametrami aktywności choroby w grupie 72 chorych na RZS. Wykazano istotne zależności między HAQ (Health Assessment Questionnaire) a czasem trwania sztywności porannej i indeksem RADAI (Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index). Słabe zależności stwierdzono w przypadku HAQ i następujących parametrów: liczby bolesnych stawów (TJC), liczby obrzękniętych stawów (SJC), bólu odczuwanego przez chorych, czasu trwania choroby oraz aktywności choroby mierzonej za pomocą wskaźnika DAS 28 (Disease Activity Score), natomiast nie zaobserwowano związku HAQ z laboratoryjnymi wykładnikami aktywności choroby. Z uwagi na względnie słabe zależności między aktywnością choroby a uszkodzeniami stawów badanie chorych na RZS i kontrolowanie wyników leczenia powinno być poszerzone przynajmniej o przeprowadzoną przez chorego ocenę funkcjonalnej niepełnosprawności.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top