EN PL
Artykuł oryginalny
Wpływ chorób współistniejących na rozwój niepełnosprawności w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):338-345
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby współistniejące w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) mogą pogarszać jakość życia, wpływając na niepełnosprawność i ogólny stan zdrowia. W przedstawionej analizie określono częstość występowania najważniejszych chorób współistniejących. Dokonano także oceny wpływu tych chorób na ryzyko wzrostu niepełnosprawności w przebiegu RZS. W grupie 440 pacjentów hospitalizowanych z powodu RZS rozpoznawano najczęściej nadciśnienie tętnicze, chorobę zwyrodnieniową stawów oraz osteoporozę. Najistotniejszy niekorzystny wpływ na niepełnosprawność wykazano w przypadku osteoporozy i zespołu Sjõgrena. W kontekście zapobiegania niepełnosprawności wydaje się konieczne zwrócenie uwagi również na choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę i hipercholesterolemię.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top