EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Pomiar jakości życia chorych z osteoporozą - przegląd skal ogólnych i specyficznych mierzących jakość życia
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 29-12-2009
 
 
Reumatologia 2009;47(5):300-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Główne cele opieki zdrowotnej nad chorymi z osteoporozą to: zapobieganie złamaniom, zminimalizowanie utraty funkcjonalności, utrzymanie zdolności chorego do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych, zabezpieczenie ich przed pogorszeniem się jakości życia. W ostatnich 20 latach udowodniono, że narzędzia do pomiaru stanu zdrowia są potrzebne i mają swoje zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce klinicznej. Są to kwestionariusze bazujące na zmiennych stanu zdrowia, takich jak: sprawność fizyczna, nastrój (samopoczucie), funkcjonowanie społeczne, które w sposób trafny oceniają aspekty stanu zdrowia chorego postrzeganego jako indywidualność. Ogólne skale do pomiaru stanu zdrowia służą do oceny chorych z różnymi jednostkami chorobowymi, jednak skale te pomijały specyfikę funkcjonowania chorych. To stworzyło konieczność skonstruowania skal specyficznych, również dla osób z osteoporozą.
 
REFERENCJE (35)
1.
Chwalińska-Sadowska H. Osteoporoza. W: Reumatologia. Zimmermann-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995; 272-288.
 
2.
Czerwiński E, Borowy P, Milert A, Czerwińska I. Osteoporoza - nierozpoznana, nieleczona. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007; 9 (supl. 2): 119.
 
3.
Lorenc RS. Miejsce densytometrii w ocenie ryzyka złamań. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007; 9 (supl. 2): 116.
 
4.
Czerwiński E, Kanis JA, Osiedleniec J, Trybulec B. Częstość złamań bliższego końca kości udowej w Polsce. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007; 9 (supl. 2): 116.
 
5.
Marcinkowska M, Wawrzyniak A, Horst-Sikorska W, Burchardt W. Jakość życia chorych po złamaniu szyjki kości udowej. Pol Merkuriusz Lek 2006; 121: 44-49.
 
6.
Horst-Sikorska W. Jakość życia u chorych z osteoporozą. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2005; 7 (supl.1): 126.
 
7.
Bączyk G, Opala T, Bartosik W. Funkcjonowanie i jakość życia kobiet z osteoporozą w okresie pomenopauzalnym. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007; 9 (supl. 2): 152-153.
 
8.
Dalkey NC, Rourke DL. The Delphi procedure and rating quality of life factors. University of California, Los Angeles 1972.
 
9.
Campbell A. Subjective measures of well-being. Am Psychol 1976; 3: 117-124.
 
10.
Zautra A, Reich J. Positive life events and reports of well-being: Some useful distinctions. Am J Comm Psychol 1980; 8: 657-670.
 
11.
Ferrans CE, Powers M J. Psychometric assessment of the Quality of Life Index. Res Nurs Health 1992; 15: 29-38.
 
12.
Hornquist JO. Quality of life: Concept and assessment. Scan.
 
13.
c Med 1989; 18: 69-79.
 
14.
WHOQOL Group. Development of the WHOQOL: rationale and current status. Int J Mental Health 1994; 23: 24-56.
 
15.
Berzon R, Hays RD, Shumaker SA. Inernational use, application and performance of health - related of life instruments. Qual Life Res 1993; 2: 367-368.
 
16.
Schipper H, Clinch JJ, Olweny CLM. Quality of life studies: Definitions and conceptual isseus. In: Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials, ed. Spilker B. Lippincott - Raven, New York 1996; 16-18.
 
17.
Patrick DL, Erickson P. Assessing health-related quality of life for clinical decision making. In: Quality of life assessment: Key Issues in the 1990s. Walker SR, Rosser RM (eds.). Kluwer Academic Publishers; London: 11-63.
 
18.
Farquhar M. Definitions of quality of life: a taxonomy. J Adv Nurs 1995; 22: 502-508.
 
19.
Ware JE, Kosiński M, Keller SD. SF-36 physical and mental health summary scale: a user’s manual. Health Institute, Boston 1994.
 
20.
Hunt SM. Measuring health in clinical care and clinical trials. In: Measuring health: a practical approach. Telling Smith G (ed.). John & Sons, Chichester 1986.
 
21.
Bergner R, Hays RD, Shumaker SA. International use, application and performance of health-related quality of life instruments.Qual Life Res 1993; 2: 367-368.
 
22.
Cook DJ, Guyatt GH, Adachi JD, et al. Development and validation of the Mini-Osteoporosis Quality of Life Questionnaire (OQLQ) in osteoporotic women with back pain due vertebral fractures. Osteoporosis Quality of Life Study Group. Osteoporos Int 1999; 10: 207-213.
 
23.
Osteoporosis Quality of Life Study Group. Measuring quality of life in women with osteoporosis. Osteoporos Int 1997;.
 
24.
78-487.
 
25.
Helmes E, Hodsman A, Lazowski D, et al. A questionnaire to evaluate disability in osteoporotic patients with vertebral compression fractures.Gerentol A Biol Sci Med Sci 1995; 50: M91-M98.
 
26.
Lydick E, Zimmerman SI, Yawn B, Love B. Development and validation of a discriminative Quality of life questionnaire for osteoporosis (the OPTQoL). J Bone Miner Res 1997; 12: 456-463.
 
27.
Lips P, Cooper C, Agnusdei D, et al. Quality of life as outcome in the treatment of osteoporosis:The development of a questionnaire for quality of life by the European Foundation for Osteoporosis. Osteoporos Int 1997; 7: 36-38.
 
28.
Lips P, Cooper C, Agnusdei D, et al. Quality of life in patients with verabral fractures: validation of the Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Working Party for Quality of Life of the European Foundation for Osteoporosis. Osteoporos Int 1999; 10: 150-160.
 
29.
Lips P, van Schoor NM. Quality of life in patients with osteoporosis. Osteoporos Int 2005; 16: 447-455.
 
30.
Badia X, Diez-Perez A, Alvarez-Sanz C, et al. Measuring quality of life in women with vertebral fractures due to osteoporosis: A comparison of the OQLO and QUALEFFO. Qual Life Res 2001; 10: 307-317.
 
31.
Ferreira NO, Arthuso M, Silva R, et al. Quality of life in women with postmenopausal osteoporosis: Correlation between QUALEFFO 41 and SF-36. Maturitas 2009; 62: 85-90.
 
32.
Romagnoli E, Carnevale V, Nofroni I, et al. Quality of life in ambulatory postmenopausal women: the impact of reduced bone mineral density and subclinical vertebral fractures. Osteopros Int 2004; 15: 975-980.
 
33.
Miyakoshi N, Itoi E. Impact of postural deformities and spinal mobility on quality of life: In postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2003; 14: 1007-1012.
 
34.
Marquis R, et al. Development and validation of a specific quality of life module for postmenopausal women with osteoporosis: the QUALIOST. Qual Life Res 2001; 10: 555-566.
 
35.
Diaz Curiel M. Patients clinical benefits: quality of life and tolerability profile. Osteoporos Int 2003; 14 (suppl 7): 106.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top