EN PL
KRÓTKIE DONIESIENIE
Od Niej wszystko się zaczęło – wspomnienie o prof. Eleonorze Reicher z okazji 60-lecia powstania Instytutu Reumatologii
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 27-09-2011
 
 
Reumatologia 2011;49(5):315–320
 
STRESZCZENIE
Przecież nie piszemy o historii. Piszemy o pamiętaniu
Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 
REFERENCJE (7)
1.
Cieślak T. Praca na stopień doktora nauk medycznych pt. „Profesor doktor habilitowany medycyny Eleonora Reicher (1884–1973) twórczyni polskiej szkoły reumatologicznej”, PAM 1997. .
 
2.
Cieślak T. Czy profesor Eleonora Reicher wyodrębniła i opisała na kilkanaście lat przed Sharpem zespół Sharpa (MCTD)? Arch Hist Med 1992; 553-554; 323-326. .
 
3.
Luft S. Prof. dr med. Eleonora Reicher. Arch Hist Med 1974; 37: 379-381. .
 
4.
Luft S. Rys historyczny Instytutu Reumatologicznego. I. Lata 1948-1961. Reumatologia 1981; XIX: 109-117. .
 
5.
Brzozowski R. Wspomnienie o profesorze Witoldzie Orłowskim. Postępy Nauk Medycznych 2007; 2-3: 99-104. .
 
6.
Sadowska-Wróblewska M. Prof. dr med. Eleonora Reicher. Reumatologia 1973; 11: 201-203. .
 
7.
Kuński H. Słownik biograficzny medycyny sportowej: Eleonora Reicher (1884–1973). Medycyna Sportowa 2003; 140.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233