EN PL
PRACA ORYGINALNA
Uwarunkowania demograficzno-społeczne akceptacji choroby wśród chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 31-01-2018
 
 
Data akceptacji: 27-02-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Reumatologia 2018;56(1):31-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Introduction:
Socio-demographic forecasts indicate a stable increase in the population of elderly people, which gives rise to the need to examine the relationship between the acceptance of chronic illness and socio-demographic variables not only in terms of subjective negative emotions but also because of possible social consequences. The acceptance of a chronic disease is determined by factors related to its character including its severity and the discomfort it brings about but also by factors connected with the patient that is socio-demographic determinants. Objective: The objective of the study was to examine the relationship between socio-demographic variables and the acceptance of a chronic disease of locomotive organs.

Material and methods:
The study was conducted in the group of 150 patients diagnosed with a systemic connective tissue disease during its stable phase. A socio-demographic questionnaire as well as a standardised Acceptance of Illness Scale (AIS) adapted by Juszczyński were applied in the study. The study was conducted in accordance with the recommendations of the Declaration of Helsinki.

Results:
In the group of 150 patients suffering from a systemic connective tissue disease the percentage of women was higher than the percentage of men (60.7% vs. 39.3%). The indicator of the acceptance of illness in the group examined reached 24.5 ±7.5. The strongest correlation was found between the acceptance level and married probants (eta = 0.26; p = 0.01), high education (eta = 0.24; p = 0.04) and working activity (eta = 0.20; p = 0.01).

Conclusions:
Socio-demographic factors which determine the level of illness acceptance include age, marital status, education and the source of income. The acceptance of illness in the examined group of patients with systemic connective tissue diseases reached 24.5.

 
REFERENCJE (18)
1.
Markocka-Mączka K, Grabowski K, Taboła R. Choroby przewlekłe – problem XXI wieku. In: Dobrostan a edukacja. Dybińska E, Zboina B (eds.). NeuroCentrum, Lublin 2016; 77-186.
 
2.
Topór-Mądry R. Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011; 9: 25-49.
 
3.
Mazurek J, Lurbiecki J. Skala akceptacji choroby przewlekłej i jej znaczenie w praktyce klinicznej. Pol Merk Lek 2014; 36: 106-108.
 
4.
Martynow A, Lefek K, Wierzbicka B, et al. Wpływ akceptacji choroby na dostosowanie się do zaleceń terapeutycznych chorych z migotaniem przedsionków. J Edu Health Sport 2017; 7: 154-170.
 
5.
Jankowska-Polańska B, Kasprzyk M, Chudiak A, et al. Relation between illness acceptance and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Pneumonol Alergol Pol 2016; 84: 3-10.
 
6.
Kamińska M, Pawlak-Warszawska A, Baczewska B, et al. Efficiency of patients with carcinoma and acceptance of the disease. Stud Med 2014; 30: 6-13.
 
7.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2009; 162-166.
 
8.
Kurowska K, Lach B. Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol Prakt 2011; 12: 113-119.
 
9.
Wróbel A, Majda A. Religijność i akceptacja choroby wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23: 220-226.
 
10.
Kurowska K, Rumińska B. Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Pielęg Chir Angiol 2011; 4: 203-210.
 
11.
Łatka J, Majda A, Sołtys A. Uwarunkowania akceptacji choroby przez chorych poddawanych hemodializie zewnątrzustrojowej. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21: 318-326.
 
12.
Kupcewicz E, Abramowicz A. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na stopień akceptacji choroby i poziom satysfakcji z życia u pacjentów leczonych z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Probl Hig Epidemiol 2015; 5: 142-148.
 
13.
Rycroft CE, Heyes A, Lanza L, Becker K. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease: a literature review. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2012; 7: 457-494.
 
14.
Aryal S, Diaz-Guzman E, Mannino DM. Influence of sex on chronic obstructive pulmonary disease risk and treatment outcomes. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014; 9: 1145-1154.
 
15.
Moczydłowska A, Krajewska-Kułak E, Kózka M, et al. Stopień akceptacji choroby przez pacjentów oddziałów zachowawczych i zabiegowych. Pielęg Chir Angiol 2014; 2: 62-70.
 
16.
Wiśniewska-Szumacher A, Karakiewicz B, Bażydło M, et al. Czynniki determinujące akceptację choroby przez pacjentów leczonych z powodu żylaków kończyn dolnych. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21: 489-495.
 
17.
Glińska J, Grzegorczyk A, Dziki Ł, et al. Proces adaptacji do życia z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23: 7-12.
 
18.
Bień A, Rzońca E, Kańczugowska A, Iwanowicz-Palus G. Factors affecting the quality of life and the illness acceptance of pregnant women with diabetes. Int J Environ Res Public Health 2016; 13: 68.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top