EN PL
REVIEW PAPER
The imaging diagnosis in rheumatology during 60 years of the Radiology Department of the Institute of Rheumatology in Warsaw
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2011-09-27
 
 
Reumatologia 2011;49(5):383-386
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes 60 years of history of the Radiology Department of the Institute of Rheumatology in Warsaw. The first head of the RD was professor Juliusz Zabokrzycki who created the basics of radiographic diagnostics in rheumatology, published in Polish journals in 1956 and 1963.
 
REFERENCES (11)
1.
Luft S. 50 lat w służbie chorym, lecznictwu i nauce. Służba Zdrowia, 21-28 VI 2001; 33-36.  .
 
2.
Luft S. Rys historyczny Instytutu Reumatologicznego. I lata 1948–1961. Reumatologia 1981; XIX: 109-117.  .
 
3.
Zabokrzycki J. Radiodiagnostyka schorzeń gośćcowych. Wiad Lek 1956; IX: 629-642.  .
 
4.
Zabokrzycki J. Zasady badania radiologicznego kości i stawów. W: Zarys reumatologii. Brühl W (red.). PZWL, Warszawa 1964; 229-233.  .
 
5.
Borejko M, Zabokrzycki J. Wczesne objawy radiologiczne w gośćcu przewlekle postępującym. Reumatologia 1963; I: 223-236.  .
 
6.
Zabokrzycki J. Badania tomograficzne i powiększeniowe zmian kostnych w schorzeniach gośćcowych. Reumatologia Polska 1960; III: 267-375.  .
 
7.
Leo W, Staniszewska J, Wermeński K i wsp. Atlas rentgenowski chorób reumatoidalnych narządu ruchu. PZWL, Warszawa 1977.  .
 
8.
Staniszewska-Varga J, Szymańska-Jagiełło W, Luft S. i wsp. Atlas Radiologiczny Chorób Reumatycznych. Wyd. I, Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.  .
 
9.
Wieczorek M. Miejsce ultrasonografii w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Ultrasonografia 2006; 25: 11-16. .
 
10.
Wieczorek M, Elwertowski M, Wermeński K. Porównanie projekcji dwu- i trójwymiarowej badania unaczynienia błony maziowej w młodzieńczym, idiopatycznym zapaleniu stawów metodą wzmocnionego Dopplera. Ultrasonografia 2003; 13: 40-43. .
 
11.
Wieczorek M. Ucyfrowienie zakładu radiologii – doświadczenia własne. Menedżer Zdrowia 2006; 6: 82-84, 86.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top