EN PL
REVIEW PAPER
Indirect costs of rheumatoid arthritis
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2015-08-05
 
 
Final revision date: 2015-10-05
 
 
Acceptance date: 2015-10-06
 
 
Online publication date: 2015-12-08
 
 
Publication date: 2015-10-31
 
 
Reumatologia 2015;53(5):268–275
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
It is estimated that in Poland about 400,000 persons in general suffer from inflammatory joint diseases, including rheumatoid arthritis (RA). Epidemiological surveys documenting the frequency and disturbance of musculoskeletal disorders in the Polish population are few in number. Most of the estimations are based on epidemiological data from other countries (prevalence of 0.5–1%). According to the data of the National Health Fund in Poland 135,000–157,000 persons in total are treated because of rheumatoid arthritis per year [ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems): M05, M06]. In the case of this group of diseases indirect costs significantly outweigh the direct costs. Indirect costs increase together with activity level of the disease. The cost analysis of productivity loss of RA patients indicates that sickness absenteeism and informal care are the most burdensome. At the national level it amounts in total from 1.2 billion to 2.8 billion PLN per year, depending on the method of analysis. These costs could be significantly reduced through early diagnosis and introduction of effective treatment.
 
REFERENCES (20)
1.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Tabele wynikowe Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej. http://www.statystyka.medstat.... [Accessed: 15.04.2014].
 
2.
Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie chorób reumatycznych, 2009/C 285 E/11.
 
3.
Scott DL, Wolfe F, Huizinga TW. Rheumatoid arthritis. Lancet 2010; 376: 1094-1108.
 
4.
Cross M, Smith E, Hoy D, et al. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1323-1330.
 
5.
Śliwczyński A. Epidemiologia zapalnych chorób stawów w Polsce. 32. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych (Warszawa 23–24 maja 2013). Materiały zjazdowe.
 
6.
Listing J, Kekow J, Manger B, et al. Mortality in rheumatoid arthritis: the impact of disease activity, treatment with glucocorticoids, TNF inhibitors and rituximab. Ann Rheum Dis 2015; 74: 415-421.
 
7.
Bebrysz M, Fedyna M, Rutkowski J i wsp. Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – ocena kosztów pośrednich w Polsce. Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health, Kraków 2014.
 
8.
Władysiuk M, Szmurło D, Kostrzewska K, et al. Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych. Metodyka, badanie pilotażowe i rekomendacje dla Polski. HTA Consulting, Warszawa 2014.
 
9.
Raciborski F, Władysiuk M, Bebrysz M, et al. Utrata produktywności w następstwie chorób reumatycznych – absencja i prezenteizm. Reumatologia 2013; 51: 355-362.
 
10.
Karczewicz E, Kania A. Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
 
11.
Karczewicz E, Sikora A. Absencja chorobowa w 2013 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
 
12.
Ustawa z dnia 26.06. 1974 roku Kodeks pracy. Dz. U. nr 24, poz. 141.
 
13.
Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia. Raport opracowany przez EY na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Warszawa 2013.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny. Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). http://stat.gov.pl/wskazniki-m... [Accessed: 14.06.2014.].
 
15.
Projekt „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni - Konstruktywni” http://www.konstruktywni.org.p... [Accessed: 27.04.2015].
 
16.
Grygielska J. The impact of rheumatoid arthritis on the economic situation of Polish households. Reumatologia 2013; 51: 348-354.
 
17.
Huscher D, Mittendorf T, Hinüber U, et al. Evolution of cost structures in rheumatoid arthritis over the past decade. Ann Rheum Dis 2015; 74: 738-745.
 
18.
Radner H, Smolen JS, Aletaha D. Remission in rheumatoid arthritis: benefit over low disease activity in patient-reported outcomes and costs. Arthritis Res Ther 2014; 16: R56.
 
19.
Kvamme MK, Lie E, Kvien TK, Kristiansen IS. Two-year direct and indirect costs for patients with inflammatory rheumatic joint diseases: data from real-life follow-up of patients in the NOR-DMARD registry. Rheumatology 2012; 51: 1618-1627.
 
20.
Hallert E, Husberg M, Skogh T. 28-joint count disease activity score at 3 months after diagnosis of early rheumatoid arthritis is strongly associated with direct and indirect costs over the following 4 years: the Swedish TIRA Project. Rheumatology 2011; 50: 1259-1267.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233