EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Koszty pośrednie reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 05-08-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-10-2015
 
 
Data akceptacji: 06-10-2015
 
 
Data publikacji online: 08-12-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Reumatologia 2015;53(5):268-275
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szacuje się, że ogółem w Polsce około 400 000 osób choruje na schorzenia stawów o podłożu zapalnym wliczając w to reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Ilość dostępnych informacji na temat epidemiologii RZS w Polsce jest nieznaczna. Większość szacunków opiera się na danych epidemiologicznych z innych krajów (chorobowość 0,5-1%). Według statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce rocznie leczonych z powodu RZS (ICD10: M05, M06) jest łącznie około 135 tys. - 157 tys. osób. W przypadku tej grupy chorób koszty pośrednie choroby znacznie przewyższają koszty bezpośrednie ponoszone przez płatnika. Koszty pośrednie zwiększają się wraz z poziomem aktywności choroby. Analizy kosztów utraconej produktywności pacjentów z RZS wskazują, że największe obciążenie wynika z absencji chorobowej oraz z opieki nieformalnej. W skali kraju jest to łącznie od 1,2 mld zł do 2,8 mld zł rocznie w zależności od metody analizy. Koszty te można istotnie obniżyć poprzez wczesne rozpoznanie choroby i włączenie skutecznego leczenia.
 
REFERENCJE (20)
1.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Tabele wynikowe Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej. http://www.statystyka.medstat.... [Accessed: 15.04.2014].
 
2.
Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie chorób reumatycznych, 2009/C 285 E/11.
 
3.
Scott DL, Wolfe F, Huizinga TW. Rheumatoid arthritis. Lancet 2010; 376: 1094-1108.
 
4.
Cross M, Smith E, Hoy D, et al. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1323-1330.
 
5.
Śliwczyński A. Epidemiologia zapalnych chorób stawów w Polsce. 32. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych (Warszawa 23–24 maja 2013). Materiały zjazdowe.
 
6.
Listing J, Kekow J, Manger B, et al. Mortality in rheumatoid arthritis: the impact of disease activity, treatment with glucocorticoids, TNF inhibitors and rituximab. Ann Rheum Dis 2015; 74: 415-421.
 
7.
Bebrysz M, Fedyna M, Rutkowski J i wsp. Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – ocena kosztów pośrednich w Polsce. Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health, Kraków 2014.
 
8.
Władysiuk M, Szmurło D, Kostrzewska K, et al. Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych. Metodyka, badanie pilotażowe i rekomendacje dla Polski. HTA Consulting, Warszawa 2014.
 
9.
Raciborski F, Władysiuk M, Bebrysz M, et al. Utrata produktywności w następstwie chorób reumatycznych – absencja i prezenteizm. Reumatologia 2013; 51: 355-362.
 
10.
Karczewicz E, Kania A. Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
 
11.
Karczewicz E, Sikora A. Absencja chorobowa w 2013 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
 
12.
Ustawa z dnia 26.06. 1974 roku Kodeks pracy. Dz. U. nr 24, poz. 141.
 
13.
Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia. Raport opracowany przez EY na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Warszawa 2013.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny. Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). http://stat.gov.pl/wskazniki-m... [Accessed: 14.06.2014.].
 
15.
Projekt „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni - Konstruktywni” http://www.konstruktywni.org.p... [Accessed: 27.04.2015].
 
16.
Grygielska J. The impact of rheumatoid arthritis on the economic situation of Polish households. Reumatologia 2013; 51: 348-354.
 
17.
Huscher D, Mittendorf T, Hinüber U, et al. Evolution of cost structures in rheumatoid arthritis over the past decade. Ann Rheum Dis 2015; 74: 738-745.
 
18.
Radner H, Smolen JS, Aletaha D. Remission in rheumatoid arthritis: benefit over low disease activity in patient-reported outcomes and costs. Arthritis Res Ther 2014; 16: R56.
 
19.
Kvamme MK, Lie E, Kvien TK, Kristiansen IS. Two-year direct and indirect costs for patients with inflammatory rheumatic joint diseases: data from real-life follow-up of patients in the NOR-DMARD registry. Rheumatology 2012; 51: 1618-1627.
 
20.
Hallert E, Husberg M, Skogh T. 28-joint count disease activity score at 3 months after diagnosis of early rheumatoid arthritis is strongly associated with direct and indirect costs over the following 4 years: the Swedish TIRA Project. Rheumatology 2011; 50: 1259-1267.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top