EN PL
OPIS PRZYPADKU
Gruźlica płuc u chorej z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (dawniej Wegenera) leczonej immunosupresyjnie
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 29-04-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(2):156-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej Wegenera) jest układową chorobą spowodowaną zapaleniem naczyń z ich następczą martwicą i tworzeniem ziarniniaków. W odróżnieniu od gruźlicy, etiologia choroby nie jest znana. Gruźlica to choroba zakaźna, wywoływana przez prątek Mycobacterium tuberculosis. Mimo tak różnej etiologii, objawy kliniczne u chorych z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń lub gruźlicą często są podobne i mogą stwarzać trudności diagnostyczne. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zakażenie prątkiem gruźlicy może indukować powstawanie przeciwciał, np. przeciwko cytoplazmie neutrofilów (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies – ANCA), uznawanych za wskaźniki w innych chorobach, w tym również w układowych zapaleniach naczyń.
W artykule autorzy przedstawiają przypadek chorej z ziarninia­kowatością z zapaleniem naczyń, u której doszło do aktywacji latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy w czasie leczenia immunosupresyjnego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Sherkat R, Mostafavizadeh K, Zeydabadi L, et al. Antineutrophil cytoplasmic antibodies in patients with pulmonary tuberculosis. Iran J Immunol 2011; 8: 52-57.
 
2.
Word Health Organization. Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing. WHO report 2010 Geneva, Switzerland: WHO 2010. .
 
3.
Jasmer RM, Bozeman L, Schwartzman K, et al. Recurrent tuberculosis in the United States and Canada: relapse or reinfection? Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 1360-1366.
 
4.
Szczuka I. Epidemiologia gruźlicy. Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (www.igichp.edu.pl).
 
5.
Beuidenhout J, Schneider JW. Pathology and pathogenesis of tuberculosis. In: Tuberculosis, Schaaf HS, Zumla AI (ed.). WB Saunders, London 2009; 117-128.
 
6.
Maher D. The natural history of Mycobacterium tuberculosis infection in adults. In: Tuberculosis, Schaaf HS, Zumla AI (ed.). WB Saunders, London 2009; 129-132. .
 
7.
Bartalesi F, Vicidomini S, Goletti D, et al. QuantiFERON-TB Gold and the TST are both useful for latent tuberculosis infection screening in autoimmune diseases. Eur Respir J 2009; 33: 586-593. .
 
8.
Leavitt RY, Fauci AS, Bloch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1101-1107. .
 
9.
Wallis RS, Broder MS, Wong JY, et al. Granulomatous infectious diseases associated with tumor necrosis factor antagonists. Clin Infect Dis 2004; 38: 1261-1265.
 
10.
Cisneros JR, Murray KM. Corticosteroids in tuberculosis. Ann Pharmacother 1996; 30: 1298-1303.
 
11.
Jakóbisiak M. Główne komponenty i zasadnicze cechy odpowiedzi immunologicznej. W: Immunologia. Głąb J (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; 1-5. .
 
12.
Lyu J, Lee S-G, Hwang S, et al. Chest computed tomography is more likely to show latent tuberculosis foci than simple chest radiography in liver transplant candidates. Liver Transpl 2011; 17: 963-968.
 
13.
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011; 1774-1777. .
 
14.
Belostotsky VM, Shah V, Dillon MJ. Clinical features in 17 paediatric patients with Wegener granulomatosis. Pediatr Nephrol 2002; 17: 754-761. .
 
15.
Horn RG, Fauci AS, Rosenthal AS, Wolff SM. Renal biopsy pathology in Wegener's granulomatosis. Am J Pathol 1974; 74: 423-440. .
 
16.
Prakash UBS, Sttubs SE. Optimal bronchoskopy. In: Bronchoscopy, Prakash UBS (ed.). Raven Press, New York 1994: 415-431. .
 
17.
Podręcznik gruźlicy. Zalecenia NPZG. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Warszawa 2001; 17-19.
 
18.
Brihaye B, Aouba A, Pagnoux C, et al. Adjunction of rituximab to steroids and immunosuppressants for refractory/relapsing Wegener's granulomatosis: a study on 8 patients. Clin Exp Rheumatol 2007; 25: 23-27.
 
19.
Jayne D. Review article: Progress of treatment in ANCA-associated vasculitis. Nephrology 2009; 14: 42-48.
 
20.
Lapraik C, Watts R, Bacon P, et al. BSR and BHPR guidelines for the management of adults with ANCA associated vasculitis. Rheumatology (Oxford) 2007; 46: 1615-1616.
 
21.
Kucharz E, Korzeniewska-Koseła M, Kotulska A. Zalecenia postępowania w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy u chorych leczonych antagonistami TNF-. Reumatologia 2008; 46: 51-54. .
 
22.
Flores-Suárez LF, Cabiedes J, Villa AR, et al. Prevalence of antineutrophil cytoplasmic autoantibodies in patients with tuberculosis. Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 223-229.
 
23.
Teixeira L, Mahr A, Jaureguy F, et al. Low seroprevalence and poor specificity of antineutrophil cytoplasmic antibodies in tuberculosis. Rheumatology (Oxford) 2005; 44: 247-250.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top