EN PL
Mezenchymalne komórki macierzyste – nowe możliwości terapeutyczne w chorobach reumatycznych ?
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 31-12-2014
 
 
Data akceptacji: 19-01-2015
 
 
Data publikacji online: 10-04-2015
 
 
Data publikacji: 27-02-2015
 
 
Reumatologia 2015;53(1):1-2
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W naszym ciele obecne są mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) posiadające unikatowe właściwości regeneracyjne i immmunoregulacyjne. Te komórki można łatwo izolować z różnych tkanek i bezpiecznie przeszczepiać. Terapia oparta na transplantacji MSCs przynosi korzyść terapeutyczną w pewnych stanach patologicznych. Jednak, zanim będzie ona mogła być wprowadzona do leczenia układowych chorób reumatycznych trzeba rozwiązać pewne problemy, np. sprawą kluczową jest głębsze poznanie fizjologicznych funkcji MSCs, standaryzacji wymagają metody hodowli i namnażania tych komórek in vitro, zbadany powinien być udział MSCs w procesach patologicznych związanych z daną chorobą reumatyczną i jej podtypem, także idealne źródło MSCs, optymalna dawka lecznicza, częstość i droga podania tych komórek powinny być ustalone.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top