EN PL
PRACA ORYGINALNA
Satysfakcja pacjentów jako element jakości opieki zdrowotnej - polskie badanie jednoośrodkowe.
 
Więcej
Ukryj
1
Deputy Administrative and Technical Affairs Director, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
 
2
Department of Geriatrics, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 10-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-06-2019
 
 
Data akceptacji: 21-06-2019
 
 
Data publikacji online: 28-06-2019
 
 
Data publikacji: 28-06-2019
 
 
Reumatologia 2019;57(3):135-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The aims of the study were to define the level of patient satisfaction with services provided by selected departments of the Institute, and to identify changes that should be introduced to the process of quality management in healthcare services.

Material and methods:
A total of 455 patients from three departments of the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation in Warsaw, hospitalized between January 2016 and March 2018 were assessed retrospectively. Statistical analyses were conducted with the use of IBM SPSS Statistics 25 software.

Results:
Patients at the Institute gave the highest rates to the courtesy and kindness of doctors and nurses (mean 4.77 and 4.73, respectively), the doctor’s interest in a patient’s well-being, and the nurses’ dexterity in performing medical procedures (4.63 and 4.72, respectively) The lowest-rated were the quality of meals (mean 3.77) and the waiting time for hospital admission on an appointed day (mean 4.07). The study demonstrated statistically significant differences in evaluations made by female and male patients: women had worse opinions about maintenance of intimacy during medical procedures, whereas men gave lower ratings to the size of served meals. The level of satisfaction in all analyzed aspects increased with older age. However, a higher level of patient education correlated negatively with satisfaction from the waiting time for hospital admission on an appointed day, the ability to receive information about the disease and treatment process, cleanliness and accessibility of bathrooms and toilets, or the ability to easily move around the Institute.

Conclusions:
Accessibility of medical services, as well as attitudes and competences of the medical staff, are all key factors in ensuring quality care. The conditions of a hospital stay also shape the patients’ opinions in a significant way. Therefore, taking into account the patients’ opinions should become an important goal in the process of improving healthcare quality.

 
REFERENCJE (14)
1.
Dobska M, Dobski P. Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 
2.
Trela A. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2016.
 
3.
Plentara R, Knyszyńska A, Bażydło M, et al. Satysfakcja pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z opieki medycznej i psychospołecznej. Pom J Life Sci 2015; 61: 335-340.
 
4.
Małecka B, Marcinkowski JT. Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych. Probl Hig Epidemiol 2007; 88: 17-19.
 
5.
Leźnicka M, Warunek A, Hartwich E, et al. Ocena satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w stacjonarnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim. Hygeia Public Health 2014; 49: 787-792.
 
6.
Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol Pol 2013; 21: 233-247.
 
7.
Adamus W, Adamus T. Ocena szpitali z perspektywy pacjentów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10: 251-265.
 
8.
Bowling A, Rowe G, McKee M. Patients ‘experiences of their healthcare in relation to their expectations and satisfaction: a population survey. JR Soc Med 2013; 106: 143-149.
 
9.
Grøndahl VA, Kirchhoff JW, Andersen KL, et al. Health care quality form patients`perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. J Multidiscip Healthc 2018; 11: 591-600.
 
10.
Rudawska I. Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
11.
Bojar H. Wykorzystanie ankiety satysfakcji pacjentów z usług w zarządzaniu praktyką lekarza rodzinnego – narzędzie badawcze. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2013; 168: 26-38.
 
12.
Szpringer M, Chmielewski J, Kosecka J, et al. Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej. Med Ogólna Nauk Zdr 2015; 21: 132-137.
 
13.
Kózka M, Gabryś T, Brzyski P, et al. Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10: 277-287.
 
14.
Rysiak E, Donejko M, Galicka E, et al. Zarządzanie poprzez jakość w zakładach opieki zdrowotnej. Pol Prz Nauk Zdr 2014; 2: 146-148.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top