EN PL
OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT
Ciężkie zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych spowodowane wieloletnią nieleczoną infekcją Chlamydia trachomatis u czynnego zawodowo mężczyzny
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-04-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(2):99-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano przypadek 29-letniego czynnego zawodowo mężczyzny cierpiącego z powodu ciężkiego zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych ze znacznymi dolegliwościami bólowymi, spowodowanego wieloletnią nieleczoną infekcją Chlamydia trachomatis. Zarówno obraz radiologiczny, jak i wynik tomografii komputerowej potwierdziły obecność zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych. Badanie w kierunku Chlamydia wykazało obecność DNA tej bakterii w wymazie z cewki moczowej. Po wielomiesięcznej terapii sulfasalazyną i doksycykliną oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi uzyskano znaczną poprawę stanu klinicznego chorego.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top