EN PL
OPIS PRZYPADKU
Zastosowanie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w diagnostyce zmian płucnych u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 22-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-09-2014
 
 
Data akceptacji: 25-09-2014
 
 
Data publikacji online: 17-11-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(5):339-343
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą autoimmunologiczną prowadzącą do przewlekłego procesu zapalnego w tkankach i narządach. Wśród objawów ze strony układu oddechowego dominuje suche lub wysiękowe zapalenie opłucnej. Mogą wystąpić również zmiany śródmiąższowe, których skutki są różne w zależności od stopnia ich nasilenia. W skrajnych przypadkach mogą nawet prowadzić do śmierci. W artykule opisano trzy chore na TRU z różnym stopniem zaawansowania zmian narządowych leczone w Klinice Reumatologii. Chore w czasie procesu diagnostyczno-terapeutycznego miały m.in. wy­konywane badania rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej i tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości (HRCT) płuc. Na podstawie wyników badań RTG klatki piersiowej u żadnej z pacjentek nie stwierdzono zmian śródmiąższowych płuc, natomiast w badaniu HRCT odnotowano także zmiany u każdej z badanych kobiet. W ocenie zmian płucnych w przebiegu TRU wykonane badanie HRCT pozwala na rozpoznanie powikłań narządowych we wczesnej fazie i zastosowanie odpowiedniego leczenia.
 
REFERENCJE (6)
1.
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie, leczenie. Tom II. Wyd. I. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005. .
 
2.
Kakati S, Doley B, Pal S, Deka UJ. Pulmonary manifestations in systemic lupus erythematosus (SLE) with special reference to HRCT. J Assoc Physicians India 2007; 55: 839-841. .
 
3.
Leslie KO, Trahan S, Gruden J. Pulmonary pathology of the rheumatic diseases. Semin Respir Crit Care Med 2007; 28: 369-378. .
 
4.
Kur-Zalewska J, Tłustochowicz W. Leczenie tocznia rumieniowatego układowego. Część I. Reumatologia 2012; 50: 383-389. .
 
5.
Sierakowska M, Sierakowski S, Doroszkiewicz H, et al. Dole­gliwości ze strony narządów wewnętrznych u chorych na twardzinę układową w świetle wybranych badań diagnostycznych. Pol Merk Lek 2011; 30: 116-120. .
 
6.
Screaton NJ, Miller FN, Patel BD. The clinical impact of high resolution computed tomography in patients with respiratory disease. Eur Radiol 2011; 21: 225-231.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top