EN PL
ORIGINAL PAPER
The proposition of a new methodological approach and interpretation of results of the tests for the presence of specific antibodies to Borrelia burgdorferi: analysis of antibody composition in circulating immune complexes
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2011-09-27
 
 
Reumatologia 2011;49(5):328-334
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Lyme borreliosis is characterized by rich symptomatology which in a very high percentage resembles early stages of connective tissue diseases. Some patients after having contactes a physician are referred to a rheumatologist. The rheumatologist may order a test for “marker” antibody and a test for presence of anti-bacterial antibodies (anti-Borrelia burgdorferi). Frequency of positive results of anti- B. burgdorferi is rather low (14.7%), and because of that, there is a problem of credibility of the above-mentioned test. Seronegativity, as to the presence of specific antibodies to B. burgdorferi, concerns about 40% of sera of the patients with borreliosis, including patients with confirmed incidents of the tick bite and appearance of the pathognomonic manifestation (migrating erythema). Despite many bacteriological, serological or molecular (PCR) tests available, diagnosis of borreliosis causes difficulties and may lead to false negative or positive results. Authors of this work focused on cases of patients with sera seronegative for antibodies to B. burgdorferi , where free antibodies have been probably bound to bacterial antigens, forming circulating immune complexes (CIC). The goal of the researches was to analyse composition of CIC for the presence of antibodies to B. burgdorferi in sera of patients difficult to diagnose, where the clinical syndromes suggested the infection with B. burgdorferi (Fig. 1-7). The researches covered sera of a group of 54 patients with suspected borreliosis. A new methodological approach to analysis of the antibodies specific to B. burgdorferi was applied. This method is based on precipitation and dissociation of CIC, and estimation in prepared γ fraction of antibodies specific to B. burgdorferi In 41 sera negative in the ELISA test, a γ fraction from PEG sediment was obtained and in prepared γ fraction antibodies against B. burgdorferi antigens were estimated. In 82% of sera, such antibodies were found, mainly in the IgG class. The confirmatory Western-blot test was applied and in 50% of tested γ fraction, the presence of specific anti- B. burgdorferi antibodies was confirmed, in 22% – equivocal results were obtained and in the remaining 28% – antibodies to antigen p41 were found. Authors conclude that this new methodological approach that they developed, after simplification necessary for routine diagnosis, may be useful in sero-diagnosis of borreliosis and will diminish the percentage of false negative results in a significant way.
 
REFERENCES (16)
1.
Kwiatkowska B. Wczesne zapalenie stawów – diagnostyka. 30. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych. Rekomendacje postępowania w reumatologii. Materiały konferencyjne, IR, Warszawa 2011; 85-89.  .
 
2.
Filipowicz-Sosnowska A, Stanisławska-Biernat E, Zubrzycka-Sienkiewicz A. Reumatoidalne zapalenie stawów. Medycyna po Dyplomie 2000, wydanie specjalne; 8-14.  .
 
3.
von Mühlen CA, Tan EM. Autoantibodies in the diagnosis of systemic rheumatic diseases. Semin Arthritis Rheum 1995; 24: 323-358.  .
 
4.
Puszczewicz M. Rekomendacje postępowania w odczynowym zapaleniu stawów. 30. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych. Rekomendacje postępowania w reumatologii. Materiały konferencyjne, IR, Warszawa 2011; 112-115.  .
 
5.
Noworyta J, Brasse-Rumin M, Budziszewska M, Ząbek J. Występowanie, swoistość i krzyżowa reaktywność przeciwciał antybakteryjnych (Yersinia spp., Salmonella enteritidis, Chlamydia trachomatis, Borrelia burgdorferi) oraz ich znaczenie w diagnostyce niesklasyfikowanych zapaleń stawów. Reumatologia 2011; 49: 32-39.  .
 
6.
Witecka-Knysz E, Klimczak M, Lakwa K i wsp. Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna? Diagnosta Laboratoryjny 2007; kwiecień: 1-4.  .
 
7.
Schutzer SE, Coyle PK, Belman AL, et al. Sequestration of antibody to Borrelia burgdorferi in immune complexes in seronegative Lyme disease. Lancet 1990; 335: 312-315.  .
 
8.
Palacz A, Ząbek J, Horbacz I, Pyka J. Próba wyjaśnienia przyczyny niepowodzeń w ustaleniu swoistości autoprzeciwciał przeciwjądrowych w surowicach ANA-dodatnich na podstawie analizy poszczególnych swoistości przeciwciał obecnych w krążących kompleksach immunologicznych. Reumatologia 2011; 49: 16-22.  .
 
9.
Świerczyńska Z, Rdułtowska H, Woźniczko-Ostrowska G, Ząbek J. A new method for detection of circulating immune complexes by immunoelectrophoretic analysis. Reumatologia 1979; 17: 269-277. .
 
10.
Gazda A, Ząbek J, Romicka AM i wsp. Występowanie przeciwciał antykardiolipinowych w krążących kompleksach immunologicznych u dzieci z młodzieńczym toczniem rumieniowatym układowym i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Pol Arch Med Wewn 2008; 118 (Supl.): 14-19. .
 
11.
Lisowski J. Metody fizykochemiczne stosowane w immunologii. W: Immunologia praktyczna. Ślopek S (red.). PZWL, Warszawa 1970. .
 
12.
Stanisławska-Biernat E. Współczesne podejście do diagnostyki i leczenia boreliozy. Reumatologia 2006; 44: 57-60. .
 
13.
Hermanowska-Szpakowicz T, Świerzbińska R i wsp. Aktualne możliwości diagnostyki boreliozy z Lyme. Pol Merk Lek 2000; 43: 69-71. .
 
14.
Koprowska-Legatowicz M, Gziut A, Jezierski J i wsp. Borelioza serca – gorzka lekcja czy spóźniony sukces diagnostyczny? Opis przypadku. Kardiol Pol 2007; 65: 1228-1230. .
 
15.
Ząbek J. Nowoczesne metody diagnostyki autoprzeciwciał. Reumatologia 2003; 41:12-24. .
 
16.
Chmielewska-Badora J, Cisak E, Wójcik-Fatla A, et al. Correlation of tests for detection of Borrelia burgdorferi sensu lato infection in patients with diagnosed borreliosis. Ann Agric Environ Med 2006; 13: 307-311.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top