EN PL
Artykuł oryginalny
Krzyżowo reagujące przeciwciała antyfosfolipidowe jako marker obecności endotoksyny w surowicach i płynach stawowych uzyskanych od pacjentów z zapaleniami stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-04-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(2):63-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analizując grupy surowic i płynów stawowych pochodzące z różnych zapaleń stawów, autorzy zauważyli, że częstość występowania przeciwciał aCl w tych grupach była wysoka (ok. 30–40% – zbliżona do częstości w chorobach z autoimmunizacją) i powiązali to z przejściową obecnością w tych materiałach związków aktywnych biologicznie, w tym bakteryjnych (LPS, PG-PS), także zawierających reszty fosforanowe (czy wręcz PL), a ponadto podejrzewanych o właściwości artrytogenne. Celem pracy było wykazanie, że krzyżowo reagujące z LPS przeciwciała aCl, obecne w surowicach i płynach stawowych uzyskanych od chorych z zapaleniem stawów stanowią część większej puli, jaką są przeciwciała dla tak złożonego antygenu, jak LPS i mogą wskazywać na obecność endotoksyny, np. w płynach stawowych, a to z kolei może być pomocne w różnicowaniu etiologii aktualnie istniejącego zapalenia stawów. Stwierdzono, że w większości analizowanych 43 płynów stawowych (86%) występowały przeciwciała dla LPS, przeciwciała aCl stwierdzono w 53,5% płynów stawowych, a obecność endotoksyny w ok. 30% i prawdopodobnie dodatkowo w ok. 30% z obecnością substancji hamujących. W większości analizowanych płynów stawowych stwierdzono współwystępowanie endotoksyny, przeciwciał aLPS i aCl – co wskazuje na korelację tych parametrów. W ponad 75% surowic i prawie 50% płynów stawowych LPS wywoływał neutralizację odczynu ELISA – aCl, izolowane zaś metodą chromatografii powinowactwa czyste przeciwciała aCl i aLPS wykazywały także reaktywność z antygenami heterologicznymi, np. przeciwciała aCl reagowały z czystym LPS. Obecność w płynach stawowych krzyżowo reagujących przeciwciał aCl może być śladem obecności w płynach stawowych ewentualnego czynnika etiologicznego zapaleń stawów, jakimi są zabite bakterie lub ich fragmenty zawierające związki artrytogenne, jak LPS, PG-PS, lub kwasy tejchowe, szczególnie gdy ich obecność jest skorelowana z obecnością w płynach stawowych KKI.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top