EN PL
Aktualizacja standardów leczenia
Dna moczanowa
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-04-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(2):61-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono kryteria diagnostyczne dla dny moczanowej, okresy choroby, zmiany narządowe towarzyszące zapaleniu stawów, badania pracowniane konieczne do rozpoznania i różnicowania choroby oraz zasady leczenia.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top