EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Obecność endotoksyny w płynach stawowych u pacjentów z chorobami narządu ruchu jako marker podejrzewanej etiologii infekcyjnej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-02-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(1):26-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było wykazanie obecności endotoksyny w płynach stawowych pacjentów z zapalnymi chorobami układu ruchu (w większości z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z niezróżnicowanym zapaleniem stawów). Zastosowano i wstępnie oceniono użyteczność testu LAL (Limulus Amebocyte Lysate) w wykrywaniu endotoksyny (LPS) jako głównego i funkcjonalnie najważniejszego składnika ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. W grupie 50 chorych, w tym 60% z reumatoidalnym zapaleniem stawów, wykazano ogólny odsetek 42% chorych z płynami stawowymi, w których stwierdza się obecność endotoksyny. Jednocześnie wśród płynów stawowych endotoksynoujemnych bardzo wysoki (66,6%) odsetek płynów z obecnością substancji (czynników) hamujących test LAL. Sugeruje to znaczną liczbę płynów stawowych z wynikami fałszywie ujemnymi, szczególnie że retrospektywna analiza wykazała w tych płynach obecność przeciwciał dla LPS i/lub jego wybranych subkomponentów sięgającą 80%. W dyskusji poruszono ewentualną rolę endotoksyny (zwłaszcza pałeczek Salmonella enteritidis lub S. typhimurium) i jej składnika toksycznego (lipid A) w indukowaniu zaostrzonej fazy chorób narządu ruchu (głównie reumatoidalnego zapalenia stawów i niezróżnicowanych zapaleń stawów) na podstawie dotychczasowych doświadczeń własnych i piśmiennictwa światowego.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top