EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Leflunomid w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – wstępna obserwacja efektu terapeutycznego i objawów niepożądanych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-02-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(1):19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów poddano wstępnej ocenie. Lek w tabletkach podawano 158 chorym (150 kobiet i 8 mężczyzn) przez 3 dni po 100 mg/dobę, następnie po 20 mg/dobę. Wiek badanych wynosił 19–78 lat (średnio 55 lat), czas trwania choroby średnio 10 lat i 6 mies. Wszyscy chorzy byli uprzednio nieskutecznie leczeni innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. U wszystkich stwierdzono wysoką aktywność choroby, ocenioną wskaźnikiem DAS 28 ≥5,1. 61,4% chorych otrzymywało przewlekle glikokortykosteroidy. Czas próby zaplanowano na 6 mies. Wstępnie oceniono efekt terapeutyczny w grupie 43 chorych, u których lek podawano przez 91–120 dni. Dobrą i średnią skuteczność terapeutyczną leczenia obserwowano u 76,73% chorych. Skuteczność wyrażała się obniżeniem wskaźnika DAS 28 o 0,6 do 1,2 u 11,62% badanych i o 1,2 u 65,11% badanych. U 3,79% chorych przerwano leczenie z powodu całkowitego braku efektu terapeutycznego. Częstość występowania objawów niepożądanych oceniono wstępnie u wszystkich chorych. U 8,86% z nich przerwano leczenie z powodu wystąpienia biegunek, zwiększenia aktywności aminotransferaz, zmian skórnych, leuko- i trombopenii, zawrotów głowy. Obserwacje są kontynuowane. Wstępne wyniki pozwalają na pozytywną ocenę leczenia leflunomidem.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top