EN PL
Trudności diagnostyczne w układowych zapaleniach naczyń w materiale klinicznym Oddziału Reumatologii CSK MSWiA
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):269-273
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Układowe zapalenia naczyń stwarzają olbrzymie problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Ich doniosłość jest odwrotnie proporcjonalna do częstości występowania, ponieważ są to choroby występujące rzadko, w liczbie od kilku do kilkudziesięciu przypadków na milion osób. Obejmują one wiele zespołów – od łagodnych, przemijających, do bardzo ciężkich o niepomyślnym przebiegu, w przypadkach, gdy ciężko uszkodzone naczynia, powodując upośledzony przepływ krwi, wywołują zmiany niedokrwienne narządów. śmiertelność w tej grupie chorych jest wysoka, a rokowanie po osiągnięciu remisji najczęściej niepewne. Klasyfikacja zapaleń naczyń nie jest także łatwa i mimo różnych modyfikacji żadna z obecnie stosowanych nie jest doskonała. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne w przypadkach układowych zapaleń naczyń obserwowanych na Oddziale Reumatologii CSK MSWiA od 1.01.2006 do 30.06.2006 r.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top