EN PL
Zespół Felty’ego i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T – podobieństwa i różnice
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 25-04-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(2):85-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wyniki nowych badań sugerują, że zespół Felty’ego (FS) i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T (T-LGL) są pokrewnymi chorobami, które łączą podobne mechanizmy patogenetyczne i objawy kliniczne – limfocytoza z dużych ziarnistych limfocytów T, neutropenia, będąca wynikiem mechanizmów immunologicznych, splenomegalia oraz zapalenie stawów. Dla FS charakterystyczne są nasilone stawowe i pozastawowe objawy reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), neutropenia, zmienna splenomegalia oraz limfocytoza z dużych ziarnistych limfocytów T obserwowana w 30% przypadków. Z kolei T-LGL cechuje się monoklonalnymi naciekami z dużych ziarnistych limfocytów T w szpiku i śledzionie, neutropenią, splenomegalią i towarzyszącym RZS u 25–35% chorych. W pracy przedstawiono związki patogenetyczne, histopatologiczne, immunogenetyczne i kliniczne pomiędzy tymi chorobami.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top