EN PL
OPIS PRZYPADKU
Zespół Felty’ego – opis trzech przypadków
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 09-04-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(1):66-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół Felty’ego (ZF) stanowi rzadkie powikłanie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Na obraz zespołu składa się współistnienie RZS, neutropenii i (obligatoryjnie) splenomegalii. Dla ZF charakterystyczne są nasilone stawowe i pozastawowe objawy RZS. Przyczynami neutropenii są prawdopodobnie: zahamowanie dojrzewania prekursorów linii granulocytarnej, hamowanie produkcji czynnika wzrostu kolonii granulocytów (granulocyte colony stimulating factor – G-CSF) przez cytokiny, przeciwciała przeciwko granulocytom oraz sekwestracja granulocytów. Głównym zagrożeniem dla chorych są nawracające infekcje bakteryjne spowodowane neutropenią, dotyczące najczęściej układu oddechowego i skóry. Bardzo rzadkim powikłaniem ZF jest zespół nadlepkości. W diagnostyce neutropenii u chorego na RZS należy wziąć pod uwagę toksyczność stosowanych leków, infekcje wirusowe oraz choroby hematologiczne (głównie białaczkę z dużych ziarnistych leukocytów – T-LGL). W leczeniu ZF stosuje się leki modyfikujące przebieg choroby (disease-modyfing anti-rheumatic drugs –DMARD), niekiedy również czynniki wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF i GM-CSF) oraz splenektomię. W pracy opisano trzy przypadki chorych, u których rozpoznano zespół Felty’ego.
 
REFERENCJE (17)
1.
Geza P, Balist MD, Peter V. Felty’s syndrome. Best Pract Res Clin Rheum 2004; 18: 631-645.  .
 
2.
Prochorec-Sobieszek M, Wagner T, Maryniak R. Zespół Fel- ty’ego i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T – podobieństwa i różnice. Reumatologia 2007; 45: 85-91.  .
 
3.
Turesson C, Schaid DJ, Weyand CM. The impact of HLA-DRB1 genes on extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 2005; 7: 1386-1393.  .
 
4.
Conkley G, Brooks D, Iqbal M, et al. Major histocompatility complex haplotypic associations in Felty’s syndrome and large granular lymphocyte syndrome are secondary to allelic association with HLA-DRB1 *0401. Rheumatology 2000; 39: 393-398.  .
 
5.
Lekharaju V, Chattopadhyay C. Efficacy of rituximab in Felty’s syndrome. Ann Rheum Dis 2008; 67: 1352.  .
 
6.
Breedveld FC, Fibbe WE, Hermans J, et al. Factors influencing the incidence of infections in Felty’s syndrome. Arch Intern Med 1987; 915-920.  .
 
7.
Hellmich B, Pinals RS, Loughran TP, Sullivan KE. New clues to accrue on neutropenia in rheumatoid arthritis. Clin Immunol 2005; 117: 1-5.  .
 
8.
Visser K, Katchamart W, Loza E, et al. Multinational evidence-based recommendations for the use of methotrexate in rheumatic disorders with a focus on rheumatoid arthritis: integrating systematic literature research and expert opinion of a broad international panel of rheumatologists in the 3E Initiative. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1086-1093.  .
 
9.
Mahevas M, Audia S, De Lastours V, et al. Neutropenia in Felty’s syndrome successfully treated with hydroxychloroquine. Haematologica 2007; 92: e78-e79. .
 
10.
Ishikawa K, Tsukada Y, Tamura S, et al. Salazopiridine – induced remission of Felty’s syndrome along with significant reduction in neutrophil – bound immunoglobulin G. J Rheumatol 2003; 30: 404-406. .
 
11.
Almoallim H, Klinkhoff A. Longterm outcome of Felty’s syndrome with intramuscular golg: case reports and recommendations for management. J Rheumatol 2005; 32: 20-26. .
 
12.
Wassenberg S, Herborn G, Rau R. Methotrexate treatment in Felty’s syndrome. Br J Rheum 1998; 37: 908-911. .
 
13.
Talip F, Walker N, Khan W, et al. Treatment of Felty’s syndrome with leflunomide. J Rheumatol 2001; 28: 868-870. .
 
14.
Zakzook SI, Yunus MB, Mulconrey DS. Hyperviscosity syndrome in rheumatoid arthritis with Felty’s syndrome: case report and review of the literature. Clin Rheumatol 2002; 21: 82-85. .
 
15.
Ghavami A, Genevay S, Fulpius T, et al. Etanercept in treatment of Felty’s syndrome. Ann Rheum Dis 2005; 64: 1090-1091. .
 
16.
Salama A, Schneider U, Dörner T. Beneficial response to rituximab in a patient with haemolysis and refractory Felty syndrome. Ann Rheum Dis 2008; 67: 894-895. .
 
17.
Smedby KE, Askling J, Mariette X, et al. Autoimmune and inflammatory disorders and risk of malignant lymphomas-an update. J Inter Med 2008; 6: 514-527.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top