EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Choroba IgG4-zależna a układowe zapalenie naczyń – czy istnieje jakiś związek?
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 12-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-08-2014
 
 
Data akceptacji: 05-11-2014
 
 
Data publikacji online: 30-11-2014
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(6):384-387
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroby IgG4-zależne to stosunkowo nowa grupa schorzeń o niewyjaśnionej dotychczas etiologii. Charakteryzują się one zwiększonym stężeniem podklasy IgG4 immunoglobulin w surowicy i naciekami tkankowymi z komórek IgG4-dodatnich z typowym włóknieniem zajętych narządów. Zwiększone stężenie IgG4 może występować w wielu innych chorobach przebiegających z przewlekłym stanem zapalnym. W ostatnich latach zwraca się uwagę, że może to dotyczyć również chorych na układowe zapalenia naczyń, szczególnie ANCA-dodatnie. Celem niniejszego opracowania jest chęć zwrócenia uwagi na fakt, iż w niektórych przypadkach zarówno objawy kliniczne, jak i obraz histopatologiczny chorób IgG4-zależnych i układowych zapaleń naczyń mogą być podobne. Znaczenie zwiększonego stężenia IgG4 u chorych z AAV (ANCA-associated vasculitis) jest niejasne i wymaga dalszych badań.
 
REFERENCJE (38)
1.
Khosroshahi A, Stone JH. A clinical overview of IgG4-related systemic disease. Curr Opin Rheumatol 2011; 23: 57-66. .
 
2.
Stone JH, Khosroshahi A, Deshpande V, et al. Recommendations for the Nomenclature of IgG4-related disease and its individual organ system manifestations. Arthritis Rheum 2012; 64: 3061-3067. .
 
3.
Stone JH, Zen Y, Deshpande V. IgG4-related disease. N Engl J Med 2012; 366: 539-551. .
 
4.
Deshpande V, Zen Y, Chan JK, et al. Consensus statement on the pathology of IgG4-related disease. Mod Pathol 2012; 25: 1181-1192. .
 
5.
Zen Y, Nakanuma Y. IgG4-related disease: a cross sectional study of 114 cases. Am J Surg Pathol 2010; 34: 1812-1819. .
 
6.
Umehara H, Okazaki K, Masaki Y, et al. Comprehensive diagnostic criteria for IgG4-realted disease (IgG4-RD), 2011. Mod Rheumatol 2012; 22: 21-30. .
 
7.
Sato Y, Notohara K, Kojima M, et al. IgG4-related disease: historical overview and pathology of hematological disorders. Pathol Int 2010; 60: 247-258. .
 
8.
Aalberse RC, Stapel SO, Schuurman J, Rispens T. Immunoglobulin G4: an odd antibody. Clin Exp Allergy 2009; 39: 469-477. .
 
9.
Murata K, Fox-Talbot K, Qian Z, et al. Synergistic deposition of C4d by complement-activating and non-activating antibodies in cardiac transplants. Am J Transplant 2007; 7: 2605-2614. .
 
10.
Della Torre E, Mattoo H, Mahajan VS, et al. Prevalence of atopy, eosinophilia, and IgE elevation in IgG4-related disease. Allergy 2014; 69: 269-272. .
 
11.
Kanari H, Kagami S, Kashiwakuma D, et al. Role of Th2 cells in IgG4-related lacrimal gland enlargement. Int Arch Allergy Immunol 2010; 152 Suppl 1: 47-53. .
 
12.
Suzuki K, Tamaru J, Okuyama A, et al. IgG-4 positive multiorgan lymphoproliferative syndrome manifesting as chronic symmetrical sclerosing dacryo-sialadenitis with subsequent secondary portal hypertension and remarkable IgG4-linked IL-4 elevation. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 1789-1791. .
 
13.
Kamisawa T, Anjiki H, Egawa N, Kubota N. Allergic manifestations in autoimmune pancreatitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009; 21: 1136-1139. .
 
14.
Kawano M, Saeki T, Nakashima H, et al. Proposal for diagnostic criteria for IgG4-related kidney disease. Clin Exp Nephrol 2011; 15: 615-626. .
 
15.
Raissian Y, Nasr SH, Larsen CP, et al. Diagnosis of IgG4-related tubulointerstitial nephritis. J Am Soc Nephrol 2011; 22: 1343-1352. .
 
16.
Alexander MP, Larsen CP, Gibson IW, et al. Membranous glomerulonephritis is a manifestation of IgG4-related disease. Kidney Int 2013; 83: 455-462. .
 
17.
Stone JR. Aortitis, periaortitis, and retroperitoneal fibrosis, as manifestations of IgG4-related systemic disease. Curr Opin Rheumatol 2011; 23: 88-94. .
 
18.
Kasashima S, Zen Y. IgG4-related inflammatory abdominal aortic aneurysm. Curr Opin Rheumatol 2011; 23: 18-23. .
 
19.
Perez Alamino R, Martínez C, Espinoza LR. IgG4-associated vasculitis. Curr Rheumatol Rep 2013; 15: 348. .
 
20.
Kawakami T, Yamaguchi N, Soma Y, et al. Immunoglobulin G4-related disease associated with cutaneous vasculitis. Acta Derm Venereol 2014; 94: 327-328. .
 
21.
Tamai R, Hasegawa Y, Hisano S, et al. A case of IgG4-related tubulointerstitial nephritis concurrent with Henoch-Schönlein purpura nephritis. Allergy Asthma Clin Immunol 2011; 7: 5. .
 
22.
Wakamatsu R, Watanabe H, Suzuki K, et al. Hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome is associated with high levels of serum IgG4: a clinical manifestation that mimics IgG4-related disease. Intern Med 2011; 50: 1109-1112. .
 
23.
Strehl JD, Hartmann A, Agaimy A. Numerous IgG4-positive plasma cells are ubiquitous in diverse localised non-specific chronic inflammatory conditions and need to be distinguished from IgG4-related systemic disorders. J Clin Pathol 2011; 64: 237-243. .
 
24.
Yamamoto M, Tabeya T, Naishiro Y, et al. Value of serum IgG4 in the diagnosis of IgG4-related disease and in differentiation from rheumatic diseases and other diseases. Mod Rheumatol 2012; 22: 419-425. .
 
25.
Ryu JH, Horie R, Sekiguchi H, et al. Spectrum of disorders associated with elevated serum IgG4 levels in clinical practice. Int J Rheumatol 2012; 2012: 232960. .
 
26.
Ebbo M, Grados A, Bernit E, et al. Pathologies associated with serum IgG4 elevation. Int J Rheumatol 2012; 2012: 602809. .
 
27.
Carruthers MN, Khosroshahi A, Augustin T, et al. The diagnostic utility of serum IgG4 concentrations in IgG4-related disease. Ann Rheum Dis 2014, Mar 20 [Epub ahead of print]. .
 
28.
Yamamoto M, Takahashi H, Suzuki C, et al. Analysis of serum IgG subclasses in Churg-Strauss syndrome: the meaning of elevated serum levels of IgG4. Intern Med 2010; 49: 1365-1370. .
 
29.
Ayuzawa N, Ubara Y, Keiichi S, et al. Churg-Strauss syndrome with a clinical condition similar to IgG4-related kidney disease: a case report. Intern Med 2012; 51: 1233-1238. .
 
30.
Vaglio A, Strehl JD, Manger B, et al. IgG4 immune response in Churg-Strauss syndrome. Ann Rheum Dis 2012; 71: 390-393. .
 
31.
Devaney KO, Travis WD, Hoffman G, et al. Interpretation of head and neck biopsies in Wegener’s granulomatosis. A pathologic study of 126 biopsies in 70 patients. Am J Surg Pathol 1990; 14: 555-564. .
 
32.
Chang SY, Keogh KA, Lewis JE, et al. IgG4-positive plasma cells in granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s): a clinicopathologic and immunohistochemical study on 43 granulomatosis with polyangiitis and 20 control cases. Hum Pathol 2013; 44: 2432-2437. .
 
33.
Brouwer E, Tervaert JW, Horst G, et al. Predominance of IgG1 and IgG4 subclasses of antineutrophil cytoplasmatic autoantibodies (ANCA) in patients with Wegener’s granulomatosis and clinically related disorders. Clin Exp Immunol 1991; 83: 379-386. .
 
34.
Colman R, Hussain A, Goodall M, et al. Chimeric antibodies to proteinase 3 of IgG1 and IgG3 subclasses induce different magnitudes of functional responses in neutrophils. Ann Rheum Dis 2007; 66: 676-682. .
 
35.
Holland M, Hewins P, Goodall M, et al. Anti-neutrophil cytoplasm antibody IgG subclasses in Wegener’s granulomatosis: a possible pathogenic role for the IgG4 subclass. Clin Exp Immunol 2004; 138: 183-192. .
 
36.
Liu LJ, Chen M, Yu F, et al. IgG subclass distribution, affinity of anti-myeloperoxidase antibodies in sera from patients with Wegener’s granulomatosis and microscopic polyangiitis. Nephrology 2008; 13: 629-635. .
 
37.
Hussain A, Pankhurst T, Goodall M, et al. Chimeric IgG4 PR3-ANCA induces selective inflammatory responses from neutrophils through engagement of Fcγ receptors. Immunology 2009; 128: 236-244. .
 
38.
Pankhurst T, Nash G, Williams J, et al. Immunoglobulin subclass determines ability of immunoglobulin (Ig)G to capture and activate neutrophils presented as normal human IgG or disease-associated anti-neutrophil cytoplasm antibody (ANCA)-IgG. Clin Exp Immunol 2011; 164: 218-226.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top