EN PL
Artykuł przeglądowy
Praktyczne aspekty leczenia układowych zapaleń naczyń
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 31-10-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(5):278-283
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Układowe zapalenie naczyń jest przewlekłą, nadal nieuleczalną chorobą, której przebieg można kontrolować dzięki kombinowanej terapii glikokortykosteroidami i cyklofosfamidem. W ten sposób udaje się osiągnąć remisję u ok. 90% pacjentów. Leczenie to poprawia rokowanie, ale nie zapobiega nawrotom, a poważne działania niepożądane terapii są przyczyną zwiększonej śmiertelności i obniżają komfort życia chorych. Na podstawie wniosków pochodzących z opublikowanych niedawno trzech dużych, wieloośrodkowych badań, w których porównywano różne schematy leczenia, obecnie dąży się do skrócenia czasu trwania terapii cyklofosfamidem. U chorych z zapaleniem naczyń nie powinno się zwlekać z wdrożeniem leczenia do czasu ustalenia ostatecznej diagnozy. Pacjenci z łagodnym przebiegiem choroby mogą być wprowadzeni w remisję za pomocą innych leków niż cyklofosfamid. W przypadku FFS>0 wymagana jest terapia cyklofosfamidem, zwykle przez 3–6 mies., następnie można zastosować terapię podtrzymującą innymi lekami immunosupresyjnymi.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top