EN PL
Metabolomika – potencjał w diagnostyce, prognozowaniu i leczeniu chorób reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 13-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-04-2015
 
 
Data akceptacji: 15-05-2015
 
 
Data publikacji online: 07-08-2015
 
 
Data publikacji: 30-07-2015
 
 
Reumatologia 2015;53(3):152-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem metabolomiki jest kompleksowego badanie metabolitów, pośrednich produktów procesów biochemicznych. Wszelkie mechanizmy patofizjologiczne w przebiegu choroby nieuchronnie prowadzą do zmian w poziomie określonych metabolitów. Zgodnie z tym, metabolomika stanowi obiecujące narzędzie laboratoryjne do analizy potencjalnych biomarkerów diagnostycznych, które mogą zostać wykorzystane do oceny podatności na choroby oraz oceny rokowania i reakcji na leczenie danej jednostki chorobowej. Najnowsze badania wykazały, znaczącą rolę metabolomiki w reumatologii, zwłaszcza w podnoszeniu efektywności diagnozowania, diagnostyce różnicowej pacjentów pod względem aktywności choroby czy też podtypów chorób reumatycznych, prognozowaniu odpowiedzi na leczenie i w końcu lepszego zrozumienia patofizjologii danej jednostki chorobowej. Niniejsza praca charakteryzuje metabolomikę jako kompleksowe narzędzie laboratoryjne i wskazuje na jej potencjał w zakresie diagnozowania, prognozowania i leczenia chorób reumatycznych, w tym szczególnie reumatoidalnego zapalenia stawów.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top