EN PL
PRACA ORYGINALNA
Rola doustnej bądź podskórnej drogi podania małych dawek metotreksatu w redukcji objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 19-10-2009
 
 
Reumatologia 2009;47(4):207-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), z długoletnim okresem trwania choroby, leczonych doustnie bądź podskórnie metotreksatem (MTX). Na podstawie badania ankietowego, z wywiadu od lekarza, porównywano częstość występowania nudności, wymiotów, utraty łaknienia, bólów brzucha i biegunek u pacjentów leczonych doustnie bądź podskórnie MTX w dawce 7,5 mg lub 15 mg/tydzień. U pacjentów otrzymujących MTX doustnie stwierdzono większe nasilenie objawów niepożądanych. Intensywność objawów korelowała z dawką MTX podawanego doustnie. W grupie chorych otrzymujących MTX doustnie znamiennie częściej występowały wymioty i utrata łaknienia (p < 0,05). Wśród chorych otrzymujących MTX podskórnie nudności i utratę łaknienia obserwowano częściej w grupie chorych otrzymujących metotreksat w dawce 15 mg. W przeciwieństwie do chorych stosujących MTX doustnie u żadnego z chorych otrzymujących MTX podskórnie nie stwierdzono wymiotów i biegunek. Uzyskane dane wskazują na lepszą tolerancję MTX podawanego podskórnie w porównaniu z MTX stosowanym doustnie u pacjentów z długoletnim czasem trwania RZS. W grupie pacjentów otrzymujących MTX podskórnie u 14,6% stwierdzono również możliwość zmniejszenia o 50% dawek innych leków modyfikujących przebieg choroby (DMARD) podawanych równocześnie.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bingham SJ, Buch MH, Lindsay S, et al. Parenteral methotrexate should be given before biological therapy. Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 1009-1010. .
 
2.
Felson DT, Anderson JJ, Meenan RF. Use of short-term efficacy/toxicity tradeoffs to select second-line drugs in rheumatoid arthritis. A metaanalysis of published clinical trials. Arthritis Rheum 1992; 35: 1117-1125. .
 
3.
Nagashima M, Matsuoka T, Saitoh K, et al. Treatment continuation rate in relation to efficacy and toxicity in long-term therapy with low-dose methotrexate, sulfasalazine, and bucillamine in 1,358 Japanese patients with rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2006; 24: 260-267 .
 
4.
Ferraccioli GF, Gremese E, Tomietto P, et al. Analysis of improvements, full responses, remission and toxicity in rheumatoid patients treated with step-up combination therapy (methotrexate, cyclosporin A, sulphasalazine) or monotherapy for three years. Rheumatology (Oxford) 2002; 41: 892-898. .
 
5.
Brooks PJ, Spruill WJ, Parish RC, Birchmore DA. Pharmacokinetics of methotrexate administered by intramuscular and subcutaneous injections in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1990; 33: 91-94. .
 
6.
Johnston A, Gudjonsson JE, Sigmundsdottir H, et al. The antiinflammatory action of methotrexate is not mediated by lymphocyte apoptosis, but by the suppression of activation and adhesion molecules. Clin Immunol 2005; 114: 154-163. .
 
7.
Braun J, Kaestner P, Flaxenberg P, et al. The clinical efficacy and safety of subcutaneous (s.c.) vs oral application of methotrexate (MTX) with patients with active rheumatoid arthritis (RA) – results of randomized, controlled, double-blind, multi-center study. Ann Rheum Dis 2006; 65 (suppl II): 87 .
 
8.
Brandt A. Results of an observational study with parenteral MTX. Medac GmbH Germany 2004. .
 
9.
Hoekstra M, van Ede AE, Haagsma CJ, et al. Factors associated with toxicity, final dose, and efficacy of methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2003; 62: 423-426. .
 
10.
Kramer JM. Toward a better understanding of methotrexate. Arthritis Rheum 2004; 50: 1370-1382 .
 
11.
Braun J, Kästner P, Flaxenberg P, et al; MC-MTX.6/RH Study Group. Comparison of the clinical efficacy and safety of subcutaneous versus oral administration of methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: results of a six-month, multicenter, randomized, double-blind, controlled, phase IV trial. .
 
12.
Wegrzyn J, Adeleine P, Miossec P. Better efficacy of methotrexate given by intramuscular injection than orally in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2004; 63: 1232-1234. .
 
13.
Świerkot J, Sokolik R, Gruszecka-Marczyńska K i wsp. Skuteczność leczenia i występowanie działań niepożądanych w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie i pod - skór nie cho rym na reumatoidalne zapalenie stawów. Reu ma to - lo gia 2008; 46: 322-329.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top