EN PL
Artykuł oryginalny
Ziarniniak Wegenera – obserwacja przypadków
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 25-04-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(2):68-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ziarniniak Wegenera (ZW) to choroba systemowa należąca do grupy martwiczych ziarniniakowych zapaleń naczyń. Zajmuje głównie naczynia tętnicze małego i średniego kalibru, nie omija jednak żył i naczyń włosowatych. Badania epidemiologiczne ostatnich lat sugerują wzrost zachorowań na tę chorobę zwłaszcza w krajach Europy Północnej. W niniejszej pracy autorki przedstawiły retrospektywną analizę 7 pacjentów z ziarniniakami Wegenera, leczonych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w latach 1996–2006. Czas obserwacji wynosił od roku do 9 lat. U wszystkich obserwowanych chorych występowały objawy ogólne w postaci stanów gorączkowych, utraty masy ciała i narastającego osłabienia. U 4 osób choroba rozpoczęła się bólami i obrzękami stawów, u 2 kaszlem i krwiopluciem, a u 1 osoby zmianami ocznymi. Zajęcie górnych dróg oddechowych było obecne w 5 przypadkach (75%), zajęcie dolnych dróg oddechowych również w 5 (75%). Zmiany ustąpiły szybko po standardowym leczeniu. Wszystkie obserwowane przez autorki przypadki ziarniniaka Wegenera charakteryzowały się ciężkim przebiegiem z zajęciem nerek. Oprócz standardowego leczenia u 1 chorej z szybko postępującą niewydolnością nerek przez 2,5 roku stosowano leczenie nerkozastępcze w postaci dializ i po 3 latach wykonano przeszczepienie nerki. Dwóch chorych zmarło w trakcie obserwacji – pierwsza osoba z powodu zatrzymania akcji serca w schyłkowej niewydolności nerek, druga – z powodu krwawienia podpajęczynówkowego z przebiciem do układu komorowego (komora III, IV i rogi potyliczne obu komór bocznych). Czas remisji wynosił 1–9 lat. Nawroty wystąpiły u 3 chorych. Występowanie przypadków zespołu Wegenera w stosunku do wszystkich hospitalizowanych w naszym wysokoprofilowym szpitalu stanowiło 7 przypadków na 232 591 chorych hospitalizowanych w ciągu 9 lat. Nasze dane potwierdzają wyniki innych obserwacji o bardzo agresywnym przebiegu i konieczności bardzo agresywnego leczenia oraz o dużym wskaźniku śmiertelności w tej chorobie (28,5% u obserwowanych przez autorki chorych). Na uwagę zasługuje stosunkowo krótki okres choroby do czasu ustalenia rozpoznania u chorych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top