EN PL
ORIGINAL PAPER
Pain intensity in patients with juvenile idiopathic arthritis with respect to the level of their activity and disease acceptance
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2014-08-20
 
 
Final revision date: 2014-10-09
 
 
Acceptance date: 2014-10-15
 
 
Online publication date: 2014-11-17
 
 
Publication date: 2014-10-31
 
 
Reumatologia 2014;52(5):299-304
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives: Being diagnosed with a chronic disease, such as juvenile idiopathic arthritis (JIA), may adversely affect the activity of a young person. Additionally, the pain associated with the disease may cause difficulty accepting it. The aim was to assess the intensity of pain as well as the degree of activity and acceptance of the disease in young people aged 14–18 years with JIA.
Material and methods: The study group consisted of youth of both genders suffering from JIA aged 14–18 years during remission of the disease. The study included 50 people and used the following: numerical rating scale (NRS 0–10), Cantril ladder, activity scale of own authorship (grouped items of the questionnaire form subscales of: tiredness, physical activity, social and intellectual activity) and Acceptance of Illness Scale (AIS). Statistical analysis included the following tests: Mann-Whitney U test, Wilcoxon’s, χ2 test, Fisher’s, and Spearman rank correlation. The statistical significance level was set as p value below 0.05.
Results: The majority of the respondents observed currently do not feel pain or feel pain of low intensity. The young people are physically, psychologically and socially active. The majority of patients accept their illness. The patients who suffer from pain on the NRS scale within 4–7 points do not adapt to living with the disease as do patients without pain or experiencing pain of low intensity. There was a strong correlation between acceptance of the disease at the time of the study determined by the Cantril ladder and AIS.
Conclusions: 1. The pain suffered by patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA) has undoubtedly a negative impact on their activity and acceptance of the disease. 2. It seems to be crucial to recognize pain as a significant determinant of acceptance of the disease.
 
REFERENCES (30)
1.
Cimaz R, Moretti D, Pagnini L, et el. What do cytokine profiles tell us about subsets of juvenile idiopathic arthritis? Curr Rheumatol Rep 2012; 14: 150-154. .
 
2.
Żuber Z. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Pediatr Dypl 2012; 16: 23-32. .
 
3.
Cassidy JT, Petty RE. Juvenile idiopathic arthritis. In: Textbook of pediatric rheumatology. Cassidy JT, Petty RE (eds.). WB Saunders, Philadelphia 2005: 291-303. .
 
4.
Hinze CH, Fall N, Thornton S, et al. Immature cell populations and an erythropoiesis gene-expression signature in systemic juvenile idiopathic arthritis: implications for pathogenesis. Arthritis Res Ther 2010; 12: R123. .
 
5.
Brennan FM, McInnes IB. Evidence that cytokines play a role in rheumatoid arthritis. J Clin Invest 2008; 118: 3537-3545. .
 
6.
Jelusic M, Lukic IK, Tambic-Bukovac L, et al. Interluekin 18 as mediator of systemic juvenile idiopatic arthritis. Clin Rheumatol 2007; 26: 1332-1334. .
 
7.
Banasiak B, Smolewska E, Lipińska J, et al. Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji. Przegl Pediatr 2009; 39: 172-177. .
 
8.
Heszen I. Kliniczna psychologia zdrowia. In: Psychologia kliniczna. Sęk H (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: 230-235. .
 
9.
Maziarz A. Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004. .
 
10.
Spaczyńska N, Strzelecki W, Orzeszko-Spaczyńska A. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej a psychika chorego dziecka. Pediatr Prakt 2006; 14: 9-14. .
 
11.
Cepuch G, Dobrogowski J, Wordliczek J. The perception of purpose and sense of life and satisfaction in young people with cancer and rheumatic disease. Adv Palliative Med 2007; 6: 3-12. .
 
12.
Vaeroy H, Tanum L, Bruaset H, et al. Symptoms of depression and anxiety in functionally disabled rheumatic pain patients. Nordic J Psychiatry 2005; 59: 109-113. .
 
13.
Suurmeijer TH, van Sonderen FLP, Krol B, et al. The relationship between personality, supportive transactions and support satisfaction, and mental health of patients with early Rheumatoid Arthritis. Soc Ind Res 2005; 73: 179-197. .
 
14.
Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P, Fedoruk D. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. Wiad Lek 2007; 60: 224-227. .
 
15.
Taylor SE. Adjustment to threating events: a theory of cognitive adaptation. Am Psychol 1983; 11: 1161-1173. .
 
16.
Dobrucka-Janeczek I, Rutkowska-Sak L. Osobowość i przystosowanie dzieci chorych na przewlekłe choroby reumatyczne. Reumatologia 2012; 50: 211-218. .
 
17.
Żuk B, Księżopolska-Orłowska K. Adaptacja rodziców do opieki nad dzieckiem z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Reumatologia 2010; 48: 165-170. .
 
18.
Misiołek H, Mayzner-Zawadzka E, Dobrogowski J, Wordliczek J. Zalecenia 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyj­nym. Ból 2011; 12: 9-33. .
 
19.
Cepuch G. Wordliczek J. Natężenie bólu a stan emocjonalny i aktywność młodocianych z chorobą nowotworową. Przegl Lek 2009; 66: 181-186. .
 
20.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009. .
 
21.
Czapiński J. Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszaw­skiego. Warszawa 1992. .
 
22.
Cantril H. The Patterns of Human Concerns. Rutgers University Press. New Brunswick, NY, USA 1965. .
 
23.
Cepuch G, Perek M. Ból a aktywność i zmęczenie u młodzieży hospitalizowanej z powodu choroby reumatycznej. W: Problemy osób niepełnosprawnych, Turowski K, Paluszkiewicz P, Spisacka S (red.). Biała Podlaska 2007: 187-193. .
 
24.
Cepuch G, Wordliczek J, Golec A. Wybrane skale do badania natężenia bólu u młodzieży – ocena ich przydatności. Pol Med Paliatywna 2006; 5: 108-113. .
 
25.
Cepuch G, Wordliczek J. Ból a aktywność i zmęczenie u młodocianych hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej i reumatycznej. Folia Med Cracov 2006; 1-4: 3-20. .
 
26.
Pawelczyk B, Małecka E, Bornakowska-Zabel E. Pilotażowe badania jakości życia dzieci z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów – postacią wielostawową i kilkustawową. Pediatr Prakt 1998; 1: 33-37. .
 
27.
Kosmala E, Korobowicz A, Olesińska E. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziewcząt z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Przegl Pediatr 2004; 34: 26-31. .
 
28.
Lal SD, McDonagh J, Baildam E, et al. Agreement between proxy and adolescent assessment of disability, pain, and well-being in juvenile idiopathic arthritis. J Pediatr 2011; 158: 207-212. .
 
29.
Ostile IL, Johansson I, Aasland A, et al. Self-rated physical and psychosocial health in a cohort of young adults with juvenile idiopathic arthritis. Scand J Rheumatol 2010; 39: 318-325. .
 
30.
Kwissa-Gajewska Z, Olesińska M, Tomkiewicz A. Optymizm, strategie radzenia sobie z bólem i jego nasilenie u pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2014; 52: 166-171.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top