EN PL
Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe a ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 19-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-04-2015
 
 
Data akceptacji: 28-04-2015
 
 
Data publikacji online: 18-05-2015
 
 
Data publikacji: 04-05-2015
 
 
Reumatologia 2015;53(2):101–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zapalenie wielomięśniowe (PM) to zapalna miopatia, zajmująca mięśnie prążkowane, zapalenie skórno - mięśniowe (DM) to miopatia zapalna z objawami skórnymi. Początek PM /DM może być ostry i podostry z symetrycznym osłabieniem mięśni proksymalnych, naciekami z komórek jednojądrzastych w mięśniach oraz zwiększoną aktywnością enzymów mięśniowych. W terapii stosuje sie glikokortykosteroidy oraz leki modyfikujące przebieg choroby. Wystąpienie objawów PM/DM, może być sygnałem toczącego się procesu nowotworowego. Czynnikami ryzyka rozwoju nowotworu w PM/DM są : podeszły wiek, płeć męska, zaburzenia połykania, martwica skóry, zapalenie naczyń skóry, szybki początek choroby, zwiekszone stezenie kinazy kreatynowej i bialka C reaktywnego(CRP), przyspieszone opadanie erytrocytow (OB). Ostatnio wyodrębniono 3 nowe autoprzeciwciała mające znaczenie w przewidywaniu ryzyka rozwoju nowotworów dla proteiny 5 powiazanej z roznicowaniem czerniaka (anti - MDA-5), czynnik posredniczacy transkrypcji 1γ (TIF-1γ), i przeciwciala dla bialek macierzy jadrowej (NXP-2).
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233