EN PL
The U1-RNP and TLR receptors in the pathogenesis of mixed connective tissue disease (MCTD)/ U1-RNP oraz receptory TLR w patogenezie mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD). U1-RNP complex and their biological significance in the pathogenesis of MCTD. Part I/ Kompleks U1-RNP i jego znaczenie biologiczne w patogenezie MCTD. Część I
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 12-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-04-2015
 
 
Data akceptacji: 28-04-2015
 
 
Data publikacji online: 18-05-2015
 
 
Data publikacji: 04-05-2015
 
 
Reumatologia 2015;53(2):94-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Mieszana choroba tkanki łącznej jest rzadką, przewlekłą zapalną układowa choroba tkanki łącznej charakteryzującą się złożonymi współzależnościami pomiędzy procesami zapalnymi, zakrzepowymi i procesami autoimmunologicznymi. Kwestia czy MCTD jest jednostką odrębną wśród układowych chorób tkanki łącznej, ze względu na nakładające się objawy, pozostaje dyskusyjna, pomimo iż badacze wyróżniają charakterystyczne dla niej cechy kliniczne, serologiczne i immunogenetyczne. Powszechnie przyjmuje się, że zarówno predyspozycja genetyczna, jak i czynniki immunologiczne środowiskowe odpowiedzialne są za rozprzestrzenianie się zmian zapalnych. Przypuszczalnym celem autoimmunizacji w patogenezie MCTD jest rybonukloeoproteina U1-RNP będąca kompleksem cząsteczki U1-RNA i małych czynników białkowych RNP, biorących udział w procesach dojrzewania mRNA. Zarówno cząsteczka U1-RNA, jak i specyficzne białko, U1-70K, zaangażowane są w tworzenie sieci interakcji pomiędzy komórkami układu immunologicznego a ich receptorami prowadząc do autoimmunizacji, zapalenia, a w konsekwencji do uszkodzenia tkanek. Kompleks immunologiczny U1-RNP, zawierający kwasy nukleinowe, jest zdolny do aktywowania odpowiedzi immunologicznej poprzez zaangażowanie specyficznych receptorów TLRs oraz promowanie produkcji określonych przeciwciał.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top