EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-12-2011
 
 
Reumatologia 2011;49(6):426-431
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest większe niż w podobnej populacji osób zdrowych. W pracy na podstawie wybranych danych z piśmiennictwa przeanalizowano zależności między RZS a ZUM (tab. I). Na wyraźnie częstsze występowanie ZUM u chorych na RZS wpływają zaburzenia immunologiczne wynikające z samej choroby oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby lekami syntetycznymi i biologicznymi. Występowanie ZUM w istotny sposób wpływa na zwiększoną umieralność chorych na RZS. W pracy przedstawiono również hipotezę łączącą patogenezę RZS z ZUM wywołanym przez Proteus mirabilis. Szybkie rozpoznanie i leczenie ZUM ma u chorych na RZS bardzo istotne znaczenie z uwagi na zwiększone ryzyko wpływu przewlekania się procesu chorobowego na rozwój amyloidozy oraz zwiększone ryzyko zgonu z powodu ZUM.
 
REFERENCJE (31)
1.
Kucharz EJ. Reumatoidalne zapalenie stawów. W: Wielka interna – reumatologia. Puszczewicz M (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa 2010; 75-88.  .
 
2.
Duława J. Zakażenia układu moczowego. W: Wielka interna – nefrologia. Myśliwiec M (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa 2009; 330-342.  .
 
3.
Doran MF, Crowson CS, Pond GR, et al. Frequency of infection in patients with rheumatoid arthritis compared with controls: a population-based study. Arthritis Rheum 2002; 46: 2287-2293.  .
 
4.
Lewandowski B, Kita K, Tytman K i wsp. Patologia układu mo­czo­­wego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatologia 1992; 30: 95-103.  .
 
5.
Luzi G, Lagana` B, Salemi S, Di Rosa R. Are glucocortycosteroids a consistent risk factor for infections in rheumatoid arthritis patients under treatment with methotrexate and etanercept? Clin Ter 2009; 160: 121-123.  .
 
6.
Weisman MH, Paulus HE, Burch FX, et al. A placebo-controlled, randomized, double-blinded study evaluating the safety of etanercept in patients with rheumatoid arthritis and concomitant comorbid diseases. Rheumatology 2007; 46: 1122-1125.  .
 
7.
van der Veen MJ, van der Heide A, Kruize AA, Bijlsma JW. Infection rate and use of antibiotics in patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate. Ann Rheum Dis 1994; 53: 224-228.  .
 
8.
Hughes LB, Criswell LA, Beasley TM, et al. Genetic risk factors for infections in patients with early rheumatoid arthritis. Genes Immun 2004; 5: 641-647.  .
 
9.
Koivuniemi R, Leirisalo-Repo M, Suomalainen R, et al. Infectious causes of death in patients with rheumatoid arthritis: an autopsy study. Scand J Rheumatol 2006; 35: 273-276. .
 
10.
Ebringer A, Rashid T, Wilson C. Rheumatoid arthritis, Proteus, anti-CCP antibodies and Karl Popper. Autoimmun Rev 2010; 9: 216-223. .
 
11.
Ebringer A, Rashid T. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease triggered by Proteus urinary tract infection. Clin Dev Immunol 2006; 13: 41-48. .
 
12.
Rashid T, Tiwana H, Wilson C, Ebringer A. Rheumatoid arthritis as an disease caused by Proteus urinary tract infections: a proposal for a therapeutic protocol. Isr Med Assoc J 2001; 3: 675-680. .
 
13.
Filipowicz-Sosnowska A. Rola infekcji w indukcji amyloidozy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 1983; 21: 311-315. .
 
14.
Wolfe F, Mitchell DM, Sibley JT, et al. The mortality of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1994; 37: 481-494. .
 
15.
Nolewajka-Lasak I, Nolewajka E, Ziółkowski G, Król W. Zakażenia układu moczowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004; 42: 447-452. .
 
16.
Lewandowski B, Zdrodowska-Stefanow B, Bernacka K i wsp. Występowanie zakażeń Chlamydia trachomatis w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatologia 1992; 30: 11-14. .
 
17.
Doran MF, Crowson CS, Pond GR, et al. Predictors of infections in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46: 2294-2300. .
 
18.
Tishler M, Caspi D, Almog Y, et al. Increased incidence of urinary tract infection in patients with rheumatoid arthritis and secondary Sjögren’s syndrome. Ann Rheum Dis 1992; 51: 604-606. .
 
19.
Kita K, Bernacka K, Pietruczuk M. Obraz kliniczny i immunolo­giczny reumatoidalnego zapalenia stawów powikłanego zakażeniem układu moczowego. Reumatologia 1992; 30: 175-181. .
 
20.
Galloway JB, Hyrich KL, Mercer LK, et al. Anti-TNF therapy is associated with an increased risk of serious infections in patients with rheumatoid arthritis especially in the first 6 months of treatment: updated results from the British Society for Rheumatology Biologics Register with special emphasis on risk in the elderly. Rheumatology 2011; 50: 124-131. .
 
21.
Caporali R, Caporali M, Babbio-Pallavicini F, et al. DMARDS and infections in rheumatoid arthritis. Autoimm Rev 2008; 8: 139-143. .
 
22.
Bernatsky S, Hudson M, Suissa S. Anti-rheumatic drug use and risk of serious infections in rheumatoid arthritis. Rheumatology 2007; 46: 1157-1160. .
 
23.
Salliot C, van der Heijde D. Long-term safety of methotrexate monotherapy in patients with rheumatoid arthritis: a systemic literature research. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1100-1104. .
 
24.
Lacaille D, Guh DP, Abrahamowicz M, et al. Use of nonbiologic disease-modyfying antirheumatic drugs and risk of infection in patient with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2008; 59: 1074-1081. .
 
25.
Furst DE. The risk of infections with biologic therapies for rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 2010; 39: 327-346. .
 
26.
Askling J, Dixon W. The safety of anti-tumor necrosis factor therapy in rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2008; 20: 138-144. .
 
27.
Covelli M, Sarzi-Puttini P, Atzeni F, et al. Safety of rituximab in rheumatoid arthritis. Reumatismo 2010; 62: 101-106. .
 
28.
Ferraccioli G, Mecchia F, Di Poi E, Fabris M. Anticardiolipin antibodies in rheumatoid patients treated with etanercept or conventional therapy: direct and indirect evidence for a possible association with infections. Ann Rheum Dis 2002; 61: 358-361. .
 
29.
Salliot C, Gossec L, Ruyssen-Witrand A, et al. Infections during tumor necrosis factor  blocker therapy for rheumatic diseases in daily practice: a systematic retrospective study of 709 patients. Rheumatology 2007; 46: 327-334. .
 
30.
Listing J, Strangfeld A, Kary S, et al. Infections in patients with rheumatoid arthritis treated with biologic agents. Arthritis Rheum 2005; 52: 3403-3412. .
 
31.
Filipowicz-Sosnowska A. Terapie biologiczne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Terapia 2003; 10: 143.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top