EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wzmożona synteza liganda indukującego proliferację (APRIL) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej wiąże się z gorszym rokowaniem u chorych na twardzinę układową
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-12-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(6):461-471
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Ligand indukujący proliferację (a proliferation inducing ligand – APRIL) odgrywa dominującą rolę w przeżyciu komó-
rek B i może brać udział w patogenezie twardziny układowej (TU) po­­przez stymulację syntezy autoprzeciwciał i procesów autoimmuno­logicznych. Ostatnio wykazano, że komórki jednojądrowe krwi obwodowej (KJKO) pacjentów z TU uwalniają istotnie większe ilości APRIL w porównaniu z komórkami osób zdrowych.
Cel pracy: W celu lepszego zrozumienia znaczenia APRIL w rozwoju TU zbadano zależność pomiędzy uwalnianiem APRIL przez KJKO a przebiegiem choroby u pacjentów z TU.
Materiał i metody: Stężenie APRIL oznaczano za pomocą metody ELISA w nadsączu hodowli KJKO u 22 chorych z TU i 17 osób zdrowych. Pacjenci z TU byli następnie obserwowani przez przynajmniej 3 lata bądź do śmierci (jeśli nastąpiła wcześniej). Progresję choroby definiowano jako: zgon spowodowany powikłaniami narządowymi TU, wystąpienie nowych lub istotne pogorszenie już istniejących powikłań narządowych TU.
Wyniki: Stężenie APRIL było znacząco większe w nadsączu KJKO chorych na TU (1097 ±240 pg/ml/105) w porównaniu z osobami zdrowymi (851 ±171 pg/ml/105, p < 0,05). U chorych na TU poziom APRIL korelował z zajęciem skóry i płuc. U 7 osób z progresją choroby stwierdzono znacząco większe stężenie APRIL (1326 ±105 pg/ml/105) w porównaniu ze stężeniem w grupie chorych ze stabilną chorobą (991 ±208 pg/ml/105, p < 0,05) i u osób zdrowych. W analizie regresji wieloczynnikowej stężenie APRIL było niezależnie związane z wynikiem końcowym choroby (β = –0,94, p = 0,0009).
Wnioski: Po raz pierwszy wykazano, że wzmożone uwalnianie APRIL przez KJKO jest związane z gorszym rokowaniem u chorych na TU. Dalsze badania powinny wykazać, czy APRIL może stanowić nowy cel terapeutyczny w TU.
 
REFERENCJE (27)
1.
Kowal-Bielecka O, Bielecki M. Twardzina układowa. W: Reumatologia. Puszczewicz M (red.). Wielka interna Antczak A, Myśliwiec M, Pruszczyk P (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa 2010; 127-141.
 
2.
Charles C, Clements P, Furst DE. Systemic sclerosis: hypothesis-driven treatment strategies. Lancet 2006; 367: 1683-1691.
 
3.
Gu YS, Kong J, Cheema GS, et al. The immunobiology of systemic sclerosis. Semin Arthritis Rheum 2008; 38: 132-160.
 
4.
Lafyatis R, York M. Innate immunity and inflammation in systemic sclerosis. Curr Opin Rheumatol 2009; 21: 617-622.
 
5.
Chizzolini C. T cells, B cells, and polarized immune response in the pathogenesis of fibrosis and systemic sclerosis. Curr Opin Rheumatol 2008; 20: 707-712.
 
6.
Daoussis D, Liossis SN, Yiannopoulos G, Andonopoulos AP. B-cell depletion therapy in systemic sclerosis: experimental rationale and update on clinical evidence. Int J Rheumatol 2011; 2011: 214013. .
 
7.
Cepeda EJ, Reveille JD. Autoantibodies in systemic sclerosis and fibrosing syndromes: clinical indications and relevance. Curr Opin Rheumatol 2004; 16: 723-732. .
 
8.
Bossen C, Schneider P. BAFF, APRIL and their receptors: structure, function and signaling. Semin Immunol 2006; 18: 263-275.
 
9.
Ferrer G, Hodgson K, Montserrat E, Moreno C. B cell activator factor and a proliferation-inducing ligand at the cross-road of chronic lymphocytic leukemia and autoimmunity. Leuk Lymphoma 2009; 50: 1075-1082.
 
10.
Koyama T, Tsukamoto H, Miyagi Y, et al. Raised serum APRIL levels in patients with systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2005; 64: 1065-1067.
 
11.
Jonsson MV, Szodoray P, Jellestad S, et al. Association between circulating levels of the novel TNF family members APRIL and BAFF and lymphoid organization in primary Sjögren’s syndrome. J Clin Immunol 2005; 25: 189-201.
 
12.
Matsushita T, Fujimoto M, Hasegawa M, et al. Elevated serum APRIL levels in patients with systemic sclerosis: distinct profiles of systemic sclerosis categorized by APRIL and BAFF. J Rheumatol 2007; 34: 2056-2062.
 
13.
Bassyouni IH, Azab NA, El-Dakrony, et al. Elevated serum levels of a proliferation-inducing ligand in patients with systemic sclerosis: possible association with myositis? Joint Bone Spine 2011; 78: 56-61.
 
14.
Bielecki M. Kowal K, Lapinska A, et al. Increased production of a proliferation-inducing ligand (APRIL) by peripheral blood mononuclear cells is associated with antitopoisomerase I antibody and more severe disease in systemic sclerosis. J Rheumatol 2010; 37: 2286-2289.
 
15.
Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Arthritis Rheum 1980; 23: 581-590.
 
16.
LeRoy EC, Medsger TA Jr. Criteria for the classification of early systemic sclerosis. J Rheumatol 2001; 28: 1573-1576.
 
17.
LeRoy EC, Black C, Fleischmajer R, et al. Scleroderma (systemic sclerosis): classification, subsets and pathogenesis. J Rheumatol 1988; 15: 202-205.
 
18.
Postlethwaite AE, Wong WK, Clements P, et al. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral type I collagen treatment in patients with diffuse cutaneous systemic sclerosis: oral type I collagen does not improve skin in all patients, but may improve skin in late-phase disease. Arthritis Rheum 2008; 58: 1810-1822.
 
19.
Carpentier PH, Maricq HR. Microvasculature in systemic sclerosis. Rheum Dis Clin North Am 1990; 16: 75-91.
 
20.
Gilson M, Zerkak D, Wipff J, et al. Prognostic factors for lung function in systemic sclerosis: prospective study of 105 cases. Eur Respir J 2010; 35: 112-117.
 
21.
Clements PJ, Hurwitz EL, Wong WK, et al. Skin thickness score as a predictor and correlate of outcome in systemic sclerosis: high-dose versus low-dose penicillamine trial. Arthritis Rheum 2000; 43: 2445-2454.
 
22.
Goh NS, Desai SR, Veeraraghavan S, et al. Interstitial lung disease in systemic sclerosis: a simple staging system. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 1248-1254.
 
23.
Daoussis D, Liossis SN, Tsamandas AC, et al. Experience with rituximab in scleroderma: results from a 1-year, proof-of-principle study. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 271-280.
 
24.
Daoussis D, Tsamandas AC, Liossis SN, et al. B-cell depletion therapy in patients with diffuse systemic sclerosis associates with a significant decrease in PDGFR expression and activation in spindle-like cells in the skin. Arthritis Res Ther 2012; 14: R145.
 
25.
Komura K, Yanaba K, Horikawa M, et al. CD19 regulates the development of bleomycin-induced pulmonary fibrosis in a mouse model. Arthritis Rheum 2008; 58: 3574-3584. .
 
26.
Dall'Era M, Chakravarty E, Wallace D, et al. Reduced B lymphocyte and immunoglobulin levels after atacicept treatment in patients with systemic lupus erythematosus: results of a multicenter, phase Ib, double-blind, placebo-controlled, dose-escalating trial. Arthritis Rheum 2007; 56: 4142-4150.
 
27.
Bracewell C, Isaacs JD, Emery P, Ng WF. Atacicept, a novel B cell-targeting biological therapy for the treatment of rheumatoid arthritis. Expert Opin Biol Ther 2009; 9: 909-919.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top