EN PL
LIST DO REDAKCJI
Patomorfologia błony maziowej w chorobach reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-12-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(6):453-460
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badanie histopatologiczne błony maziowej ma niewielkie znaczenie w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej z uwagi na brak swoistych cech mikroskopowych dla poszczególnych jednostek chorobowych oraz stosowane w praktyce klinicznej kryteria kliniczne, badania radiologiczne i testy serologiczne. Cechy histopatologiczne podobne do tych, które występują w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), z tym że o mniejszym nasileniu, są stwierdzane w błonie maziowej również w przebiegu spondyloartropatii, w toczniu rumieniowatym układowym oraz twardzinie układowej. Ocena histopatologiczna błony maziowej ma większe znaczenie w diagnostyce różnicowej zapaleń stawów o innej etiologii, np. gruźliczej i nowotworowej. Należy jednak podkreślić, że histopatologiczne i immunohistochemiczne badania naukowe dotyczące błony maziowej przyczyniły się do lepszego zrozumienia komórkowych i molekularnych mechanizmów patogenetycznych w RZS oraz innych chorobach reumatycznych. Obecnie rozważa się możliwość zastosowania małej biopsji artroskopowej w ocenie skuteczności terapii celowanych w chorobach reumatycznych.
 
REFERENCJE (30)
1.
Tak PP, Bresnihan B. The pathogenesis and prevention of joint damage in rheumatoid arthritis: advances from synovial biopsy and tissue analysis. Arthritis Rheum 2000; 43: 2619-2633.
 
2.
Bresnihan B, Tak PP, Emery P, et al. Synovial biopsy in arthritis research: five years of concerted European collaboration. Ann Rheum Dis 2000; 59: 506-511.
 
3.
Małdyk E,Wagner T. Patomorfologia stawów. PZWL, Warszawa 1991.
 
4.
Prochorec-Sobieszek M, Małdyk P. Obraz mikroskopowy ścięgien i pochewek ścięgnistych w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 1993; 31: 22-28.
 
5.
Lee DM, Kiener HP, Agarwal SK, et al. Cadherin-11 in synovial lining formation and pathology in arthritis. Science 2007; 315: 1006-1010.
 
6.
Klimiuk PA, Goronzy JJ, Björnsson J, et al. Tissue cytokine patterns distinguish variants of rheumatoid synovitis. Am J Pathol 1997; 151: 1311-1319.
 
7.
Lundy SK, Sarkar S, Tesmer LA, et al. Cells of the synovium in rheumatoid arthritis. T lymphocytes. Arthritis Res Ther 2007; 9: 202.
 
8.
Takemura S, Klimiuk PA, Braun A, et al. T cell activation in rheumatoid synovium is B cell dependent. J Immunol 2001; 167: 4710-4718.
 
9.
Kim HJ, Krenn V, Steinhauser G, Berek C. Plasma cell development in synovial germinal centers in patients with rheumatoid and reactive arthritis. J Immunol 1999; 162: 3053-3062.
 
10.
Yanni G, Whelan A, Feighery C, Bresnihan B. Synovial tissue macrophages and joint erosion in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1994; 53: 39-44.
 
11.
Szekanecz Z, Koch AE. Cell-cell interactions in synovitis. Endothelial cells and immune cell migration. Arthritis Res 2000; 2: 368-373.
 
12.
Fasbender HG. Pathology of rheumatic diseases. Springer-Verlag, New York, Oxford 1975.
 
13.
Soden M, Rooney M, Cullen A, et al. Immunohistological features in the synovium obtained from clinically uninvolved knee joints of patients with rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1989; 28: 287-292.
 
14.
Kraan MC, Reece RJ, Barg EC, et al. Modulation of inflammation and metalloproteinase expression in synovial tissue by leflunomide and methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis. Findings in a prospective, randomized, double-blind, parallel-design clinical trial in thirty-nine patients at two centers. Arthritis Rheum 2000; 43: 1820-1830.
 
15.
Vos K, Thurlings RM, Wijbrandts CA, et al. Early effects of rituximab on the synovial cell infiltrate in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2007; 56: 772-778.
 
16.
Haringman JJ, Gerlag DM, Smeets TJ, et al. A randomized controlled trial with an anti-CCL2 (anti-monocyte chemotactic protein 1) monoclonal antibody in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006; 54: 2387-2392.
 
17.
Haringman JJ, Gerlag DM, Zwinderman AH, et al. Synovial tissue macrophages: a sensitive biomarker for response to treatment in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2005; 64: 834-838.
 
18.
Baeten D, Kruithof E, De Rycke L, et al. Diagnostic classification of spondylarthropathy and rheumatoid arthritis by synovial histopathology: a prospective study in 154 consecutive patients. Arthritis Rheum 2004; 50: 2931-2941.
 
19.
Reece RJ, Canete JD, Parsons WJ, et al. Distinct vascular patterns of early synovitis in psoriatic, reactive, and rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1999; 42: 1481-1484.
 
20.
Kruithof E, Baeten D, De Rycke L, et al. Synovial histopathology of psoriatic arthritis, both oligo- and polyarticular, resembles spondyloarthropathy more than it does rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 2005; 7: R569-R580.
 
21.
Voswinkel J, Weisgerber K, Pfreundschuh M, Gause A. B lymphocyte involvement in ankylosing spondylitis: the heavy chain variable segment gene repertoire of B lymphocytes from germinal center-like foci in the synovial membrane indicates antigen selection. Arthritis Res 2001; 3: 189-195.
 
22.
Cunnane G, Bresnihan B, FitzGerald O. Immunohistologic analysis of peripheral joint disease in ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 1998; 41: 180-182.
 
23.
Kraan MC, Haringman JJ, Post WJ, et al. Immunohistological analysis of synovial tissue for differential diagnosis in early arthritis. Rheumatology (Oxford) 1999; 38: 1074-1080.
 
24.
Smeets TJ, Dolhain RJ, Breedveld FC, Tak PP. Analysis of the cellular infiltrates and expression of cytokines in synovial tissue from patients with rheumatoid arthritis and reactive arthritis. J Pathol 1998; 186: 75-81.
 
25.
Natour J, Montezzo LC, Moura LA, Atra E. A study of synovial membrane of patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clin Exp Rheumatol 1991; 9: 221-225.
 
26.
Schumacher HR Jr. Joint involvement in progressive systemic sclerosis (scleroderma): a light and electron microscopic study of synovial membrane and fluid. Am J Clin Pathol 1973; 60: 593-600.
 
27.
Schumacher HR, Schimmer B, Gordon GV, et al. Articular manifestations of polymyositis and dermatomyositis. Am J Med 1979; 67: 287-292.
 
28.
Beutler A, Rothfuss S, Clayburne G, et al. Calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition in synovium. Relationship to collagen fibers and chondrometaplasia. Arthritis Rheum 1993; 36: 704-715.
 
29.
Schumacher HR, Holdsworth DE. Ochronotic arthropathy. I. Clinicopathologic studies. Semin Arthritis Rheum 1977; 6: 207-246.
 
30.
Bresnihan B. Are synovial biopsies of diagnostic value? Arthritis Res Ther 2003; 5: 271-278.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top