EN PL
OPIS PRZYPADKU
Seronegatywna spondyloartropatia zapalna w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-12-2011
 
 
Reumatologia 2011;49(6):450-455
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jedną z postaci seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych (SpA) jest SpA towarzysząca nieswoistym zapaleniom jelit (NZJ). Obie grupy chorób mają prawdopodobnie wspólną patogenezę. W przebiegu NZJ u 20–50% chorych obserwuje się zapalenie stawów obwodowych lub osiowych, a w przypadku SpA w 30–60% przypadków stwierdza się w badaniu histopatologicznym cechy zapalenia jelit. Może to powodować trudności diagnostycz­ne, które zostały przedstawione na przykładzie 25-letniej chorej z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku NZJ, wywiadem zapalenia stawów obwodowych i z objawami zapalnego bólu kręgosłupa. W badaniach radiologicznych stwierdzono obustronne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych (ryc. 1 i 2), brak istotnych zmian w zdjęciach kręgosłupa (ryc. 3 i 4) i stawów biodrowych (ryc. 5), a w badaniu endoskopowym zapalenie jelit (bezobjawowe). Ostatecznie u chorej rozpoznano SpA towarzyszącą NZJ. Diagnostyka w kierunku NZJ u chorych na SpA ma istotne znaczenie z uwagi na rokowanie w przebiegu choroby oraz dostosowany do rozpoznania schemat terapeutyczny.
 
REFERENCJE (18)
1.
Przepiera-Będzak H, Brzosko M. Seronegatywne zapalenia stawów kręgosłupa (seronegatywne spondyloartropatie zapalne). W: Reumatologia. Puszczewicz M. (red.). Medical Tribune Pol­ska 2011; 247-248.  .
 
2.
Przepiera-Będzak H, Brzosko I. Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit. W: Reumatologia. Puszczewicz M. (red.). Medical Tribune Polska 2011; 265-267.  .
 
3.
Van den Berg R, van der Heijde D. Jak rozpoznawać spondyloartropatię według kryteriów klasyfikacyjnych ASAS 2010 – przewodnik dla lekarzy praktyków. Medycyna Praktyczna 2011; 12: 58-69.  .
 
4.
Rudwaleit M, Landewé R, van der Heijde D. The development of Assessment of Spondyloarthritis International Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part I): classification of paper patients by expert opinion including uncertainty appraisal. Ann Rheum Dis 2009; 68: 770-776.  .
 
5.
Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, et al. The development of Assessment of Spondyloarthritis International Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis 2009; 68: 777-783.  .
 
6.
Rutkowska-Sak L, Słowińska I, Żuber Z. Młodzieńcze spondyloartropatie. Ann Acad Med Stetinensis 2010; 56, suppl 1: 29-33.  .
 
7.
Salvarani C, Fries W. Clinical features and epidemiology of spon­dyloarthritides associated with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2009; 15: 2449-2455.  .
 
8.
Orlando A, Renna S, Perricone G, et al. Gastrointestinal lesions associated with spondyloarthropathies. World J Gastroenterol 2009; 15: 2443-2448.  .
 
9.
Rodriguez-Reyna TS, Martinez-Reyes C, Yamamoto-Furusho JK. Rheumatic manifestations of inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2009; 28: 5517-5524. .
 
10.
Zawadzka P, Hrycaj P. Artropatie towarzyszące nieswoistym zapaleniom jelit. Reumatologia 2007; 45: 148-153. .
 
11.
Rychlewska-Hańczewska A, Puszczewicz MJ, Kołczewska A. Współwystępowanie reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego – opis przypadku. Reumatologia 2009; 46: 32-36. .
 
12.
Thjodleifsson B, Geirsson AJ, Björnson S, Bjarnason I. A common genetic background for inflammatory bowel disease and ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2007; 56: 2633-2639. .
 
13.
Fries W. Common immunologic mechanisms in inflammatory bowel disease and spondyloarthropathies. World J Gastroenterol 2009; 15: 2472-2478. .
 
14.
Amital H, Gershwin ME, Shoenfeld Y. Reshaping the mosaic of autoimmunity. Semin Arthritis Rheum 2006; 35: 341-342. .
 
15.
Shoenfeld Y, Gilburd B, Abu-Shakra M, et al. The mosaic of autoimmunity: genetic factors involved in autoimmune diseases. IMAJ 2008; 10: 3-7. .
 
16.
Reszczyńska M, Urbańczyk A, Łężyk E i wsp. Analiza manifestacji pozajelitowej nieswoistych zapaleń jelit u pacjentów w wieku rozwojowym. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2008; 10: 137-142. .
 
17.
Ardizzone S, Bianchi PG. Biologic therapy for inflammatory bowel disease. Drugs 2005; 65: 2253-2286. .
 
18.
Triantafillidis JT, Merikas E, Georgopoulos F. Current and emerging drugs for the treatment of inflammatory bowel disease. Drug Des Devel Ther 2011; 5: 185-210.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top