EN PL
OPIS PRZYPADKU
Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-12-2011
 
 
Reumatologia 2011;49(6):456-458
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W przebiegu układowych chorób tkanki łącznej występują różne powikłania położnicze, m.in. nawracające poronienia, wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu płodu lub stan przedrzucawkowy. Autorzy opisali przypadek 36-letniej chorej na toczeń rumie­niowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy, u której w 17. tygodniu ciąży doszło do rozwoju zespołu HELLP, na który składa się hemoliza, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych i małopłytkowość ( hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count – HELLP). Leczenie glikokortykosteroidami, heparyną małocząsteczkową, immunoglobulinami dożylnymi i lekami hipotensyjnymi pozwoliło uzyskać poprawę stanu klinicznego chorej i normalizację wyników badań laboratoryjnych. Pomimo zastosowanego leczenia, w 18. tygodniu ciąży doszło do wewnątrzmacicznego zgonu płodu. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwość wczesnego występowania zespołu HELLP u chorych na układowe choroby tkanki łącznej.
 
REFERENCJE (16)
1.
Erdemog˘lu M, Kuyumcuog˘lu U, Kale A, et al. Factors affecting maternal and perinatal outcomes in HELLP syndrome: evaluation of 126 cases. Clin Exp Obstet Gynecol 2010; 37: 213-216.  .
 
2.
Kirkpatrick CA. The HELLP syndrome. Acta Clin Belg 2010; 65: 91-97.  .
 
3.
Hupuczi P, Rigo B, Sziller I, et al. Follow-Up Analysis of Pregnancies Complicated by HELLP Syndrome. Fetal Diagn Ther 2006; 21: 519-522.  .
 
4.
Spiegel J, Ishimori ML, Wallace DJ, et al. The lowest surviving birth weight reported in a systemic lupus erythematosus patient: a review of the literature. Lupus 2007; 16: 52-55;  .
 
5.
Thuong D, Tieulie N, Costedoat N, et al. The HELLP syndrome in the antiphospholipid syndrome: retrospective study of 16 cases in 15 women. Ann Rheum Dis 2005; 64;273-278.  .
 
6.
Yucesoy G, Cakiroglu Y, Bodur H, et al. An analysis of HELLP syndrome cases: does platelet count predict adverse maternal and fetal outcomes in women with HELLP syndrome? Arch Gynecol Obstet 2011, 283: 941-945.  .
 
7.
Serrano F, Nogueira I, Borges A, et al. Primary antiphospholipid syndrome: pregnancy outcome in a portuguese population. Acta Reumatol Port 2009; 34: 492-497.  .
 
8.
Wada Y, Sakamaki Y, Kobayashi D, et al. HELLP syndrome, multiple liver infarctions, and intrauterine fetal death in a patient systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Inter Med 2009; 48: 1555-1558.  .
 
9.
Simetka O, Michalec I, Zewdiová H, et al. Course and delivery outcomes of 34 pregnancies complicated by HELLP syndrom. Ceska Gynekol 2010; 75: 242-247. .
 
10.
Boomsma JM, van Lingen RA, van Eyck J, et al. Short- and long-term outcome of infants born after maternal (pre)-eclampsia, HELLP syndrome and thrombophilia: a retrospective, cohort study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 153: 47-51. .
 
11.
Merz WM, Gembruch U. Severe, early-onset hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet (HELLP) syndrome episode with spontaneous remission during pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2007; 20: 631-632. .
 
12.
Stella CL, Sibai BM. Preeclampsia: Diagnosis and management of the atypical presentation. J Matern Fetal Neonatal Med 2006; 19: 381-386. .
 
13.
Yildirim G, Gungorduk K, Gul A, et al. HELLP Syndrome: 8 Years of Experience from a Tertiary Referral Center in Western Turkey. Hypertens Pregnancy 2010 Sep 7. [Epub ahead of print]. .
 
14.
Wang YQ, Wang J, Ye RH, et al. Investigation of diagnosis and treatment of hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet counts (HELLP) syndrome: clinical analysis of 59 cases. Chin Med J (Engl) 2010; 123: 1273-1277. .
 
15.
Gasem T, Al Jama FE, Burshaid S, et al. Maternal and fetal outcome of pregnancy complicated by HELLP syndrome. J Matern Fetal Neonatal Med 2009; 22: 1140-1143. .
 
16.
Woudstra DM, Chandra S, Hofmeyr GJ, et al. Corticosteroids for HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010; (9): CD008148.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top