EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Aminokwasy pobudzające a choroby reumatyczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):349-353
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aminokwas pobudzający (EAA), kwas glutaminowy jest głównym neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym. Jego znaczenie na obwodzie nie jest dotychczas dobrze poznane. Ostatnio stwierdzono obecność receptorów dla EAA na obwodowych zakończeniach czuciowych i komórkach zwojów rdzeniowych, co wskazuje na ich znaczenie w przewodzeniu bodźców czuciowych i bólowych. Sugeruje się też udział mechanizmów związanych z EAA w procesach zapalnych. Można przewidywać zastosowanie antagonistów EAA jako nowego sposobu farmakoterapii zapalnych chorób stawów i bólu przewlekłego.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top