EN PL
Artykuł przeglądowy
Zastosowanie opioidów w leczeniu bólu w chorobach reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 12-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(1):46-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zalety i wady związane z zastosowaniem opioidów oraz zasady ich stosowania w leczeniu bólu u pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Zasadniczym celem stosowania opioidów jest zmniejszenie bólu i poprawa jakości życia pacjentów.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top