EN PL
CASE REPORT
Arthroplasty of hip and knee joint in a patient with juvenile idiopathic arthritis complicated by low growth and amyloidosis
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2012-12-21
 
 
Reumatologia 2012;50(6):529-533
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A case of implantation of hip prosthesis and knee joints in a patient with juvenile idiopathic arthritis in the Rheumoorthopaedic Department of the Institute of Rheumatology in Warsaw is described. Because of the greatly advanced destructive changes in the hip and knee, arthroplasty was necessary in those joints. The patient underwent two hip arthroplasties, two revision operations of these joints, and two knee arthroplasties. One of the primary operations of the knee intraoperatively required withdrawal from the implantation of the femoral stem and was complicated by early periprosthetic fracture of the femur. The fracture required revision knee replacement using a „custom made” prosthesis. Despite the complications of surgical procedures the final result of multi-stage treatment was very satisfactory.
 
REFERENCES (16)
1.
Romicka A, Rostropowicz-Denisiewicz K. Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 
2.
Kontny E, Kwiatkowska M, Kołodziejczyk B i wsp. Cytokiny prozapalne u dzieci z bólem stawów niewyjaśnionego pochodzenia oraz chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Reumatologia 2010; 48: 301-306.
 
3.
Scott RD, Sarokhan AJ, Dalziel R. Total hip and total knee arthroplasty in juvenile rheumatoid arthritis. Clin Orthop Relat Res 1984; 182: 90-98.
 
4.
Kitsoulis PB, Siamopoulou A, Beris AE, Xenakis TA. Total hip and knee arthroplasty for juvenile rheumatoid arthritis. Folia Med (Plovdiv) 2006;48: 42-49.
 
5.
Słowińska I. Losy chorych na choroby reumatyczne leczonych metodą endoprotezoplastyki w obrębie dużych stawów kończyn dolnych. Praca doktorska, Instytut Reumatologii, Warszawa 2012.
 
6.
Malviya A, Johnson-Lynn S, Avery P, et al. Juvenile idiopathic arthritis in adulthood and orthopaedic intervention. Clin Rheumatol 2009; 28: 1411-1417.
 
7.
Słowińska I, Słowiński R, Małdyk P i wsp. Obustronna totalna aloplastyka stawów biodrowych u 15-letniej chorej z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz gruźlicą kości i stawów w wywiadzie – opis przypadku. Reumatologia 2010; 48: 353-356.
 
8.
Wirtualny magazyn pielęgniarki i położnej; nursing.com.pl – e-materiały.
 
9.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2005 i 2006 roku. Medycyna Praktyczna, Pe­diatria 2007; 3.
 
10.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2009 roku. Medycyna Praktyczna, Pediatria 2010; 5. .
 
11.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2007 roku. Medycyna Praktyczna, Pediatria 2008; 3.
 
12.
Hastings DE, Orsini E, Myers P, Sullivan J. An unusual pattern of growth disturbance of the hip in juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1994; 21: 744-747.
 
13.
Spencer CH, Bernstein BH. Hip disease in juvenile rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2002; 14: 536-541.
 
14.
Palmer DH, Mulhall KJ, Thompson CA, et al. Total knee arthroplasty in juvenile rheumatoid arthritis. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 1510-1514.
 
15.
Bilsel N, Gökçe A, Kesmezacar H, et al. Long term results of total hip arthroplasty in patients with juvenile rheumatoid arthritis. Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42: 119-124.
 
16.
Carmichael E, Chaplin DM. Total knee arthroplasty in juvenile rheumatoid arthritis. A seven-year follow-up study. Clin Orthop Relat Res 1986; 210: 192-200.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top