EN PL
OPIS PRZYPADKU
Endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych u chorej na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów powikłane niskorosłością i skrobiawicą
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-12-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(6):529-533
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono przypadek wszczepienia endoprotez stawów biodrowych i stawów kolanowych u chorej na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów z niskorosłością i skrobiawicą w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie. Z powodu znacznie zaawansowanych zmian destrukcyjnych stawów biodrowych i stawów kolanowych konieczne było wykonanie endoprotezoplastyki tych stawów. U chorej wykonano dwie aloplastyki stawów biodrowych, dwie realoplastyki tych stawów oraz dwie aloplastyki stawów kolanowych. Jedna z pierwotnych operacji stawu kolanowego wymagała śródoperacyjnie odstąpienia od wszczepienia przedłużki w kanale kości udowej oraz była powikłana wczesnym złamaniem okołoprotezowym nadkłykciowym kości udowej. Złamanie wymagało leczenia operacyjnego realoplastyki stawu kolanowego z użyciem endoprotezy „custom made”. Pomimo powikłań zabiegów chirurgicznych, końcowy efekt wieloetapowego leczenia chorej był bardzo dobry.
 
REFERENCJE (16)
1.
Romicka A, Rostropowicz-Denisiewicz K. Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 
2.
Kontny E, Kwiatkowska M, Kołodziejczyk B i wsp. Cytokiny prozapalne u dzieci z bólem stawów niewyjaśnionego pochodzenia oraz chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Reumatologia 2010; 48: 301-306.
 
3.
Scott RD, Sarokhan AJ, Dalziel R. Total hip and total knee arthroplasty in juvenile rheumatoid arthritis. Clin Orthop Relat Res 1984; 182: 90-98.
 
4.
Kitsoulis PB, Siamopoulou A, Beris AE, Xenakis TA. Total hip and knee arthroplasty for juvenile rheumatoid arthritis. Folia Med (Plovdiv) 2006;48: 42-49.
 
5.
Słowińska I. Losy chorych na choroby reumatyczne leczonych metodą endoprotezoplastyki w obrębie dużych stawów kończyn dolnych. Praca doktorska, Instytut Reumatologii, Warszawa 2012.
 
6.
Malviya A, Johnson-Lynn S, Avery P, et al. Juvenile idiopathic arthritis in adulthood and orthopaedic intervention. Clin Rheumatol 2009; 28: 1411-1417.
 
7.
Słowińska I, Słowiński R, Małdyk P i wsp. Obustronna totalna aloplastyka stawów biodrowych u 15-letniej chorej z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz gruźlicą kości i stawów w wywiadzie – opis przypadku. Reumatologia 2010; 48: 353-356.
 
8.
Wirtualny magazyn pielęgniarki i położnej; nursing.com.pl – e-materiały.
 
9.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2005 i 2006 roku. Medycyna Praktyczna, Pe­diatria 2007; 3.
 
10.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2009 roku. Medycyna Praktyczna, Pediatria 2010; 5. .
 
11.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2007 roku. Medycyna Praktyczna, Pediatria 2008; 3.
 
12.
Hastings DE, Orsini E, Myers P, Sullivan J. An unusual pattern of growth disturbance of the hip in juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1994; 21: 744-747.
 
13.
Spencer CH, Bernstein BH. Hip disease in juvenile rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2002; 14: 536-541.
 
14.
Palmer DH, Mulhall KJ, Thompson CA, et al. Total knee arthroplasty in juvenile rheumatoid arthritis. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 1510-1514.
 
15.
Bilsel N, Gökçe A, Kesmezacar H, et al. Long term results of total hip arthroplasty in patients with juvenile rheumatoid arthritis. Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42: 119-124.
 
16.
Carmichael E, Chaplin DM. Total knee arthroplasty in juvenile rheumatoid arthritis. A seven-year follow-up study. Clin Orthop Relat Res 1986; 210: 192-200.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top