EN PL
Cryoglobulinaemia associated with rheumatic diseases
 
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2007-12-20
 
 
Reumatologia 2007;45(6):391-396
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Krioglobulinemia stosunkowo często towarzyszy układowym chorobom tkanki łącznej. W schorzeniach autoimmunologicznych najczęściej występują typ II i III krioglobulinemii, inaczej nazywane krioglobulinemią mieszaną. W reumatologii – z klinicznego punktu widzenia – istotne problemy kliniczne związane są z różnicowaniem dolegliwości stawowych towarzyszących krioglobulinemii wywołanej zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C z zapaleniem wielostawowym w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) lub krioglobulinemii z towarzyszącym zapaleniem naczyń w zespole Sjögrena, ponieważ we wszystkich tych schorzeniach może być stwierdzane wysokie stężenie czynnika reumatoidalnego. W pracy omówiono przyczyny, patofizjologię krioglobulinemii, metody oznaczania krioglobulin, objawy kliniczne krioglobulinemii towarzyszącej chorobom reumatycznym oraz metody terapii.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top