EN PL
Artykuł przeglądowy
Nadmierna ruchomość stawów a choroby reumatyczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):397-403
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono patogenezę, diagnostykę i obraz kliniczny nadmiernej ruchomości stawów jako objawu związanego z łagodnym zespołem nadmiernej ruchomości stawów, a także z wybranymi zespołami, w których zajęte są inne układy i narządy (zespół Ehlersa i Danlosa, zespół Marfana). U osób z nadmierną ruchomością stawów najczęściej pojawiają się następujące dolegliwości i objawy dotyczące układu ruchu: bóle stawów i mięśni, objawy ich uszkodzenia spowodowane urazem lub przeciążeniem, zapalenie błony maziowej stawów lub pochewek ścięgnistych, uszkodzenie stożka ścięgnistego, ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej spowodowany uszkodzeniem tkanek miękkich albo dyskopatią. Obserwuje się także brak stabilności stawów (płaskostopie, przemieszczenie kości, podwichnięcia), przewlekłe zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe i osteoporozę.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top