EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ochrona stawów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Czynności dnia codziennego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 19-10-2009
 
 
Reumatologia 2009;47(4):193-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Upośledzenie aktywności fizycznej chorego na reumatoidalne zapalenie stawów jest uwarunkowane aktywnością i postępem procesu chorobowego. Ograniczenie funkcji chwytnej ręki powoduje już w początkowym stadium choroby trudności w wykonaniu najprostszych czynności dnia codziennego. W artykule omówiono wybrane sposoby ochrony stawów w codziennym życiu chorych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Klippel J, Dieppe A, Ferri F. Reumatologia. Czelej, Lublin 2000; 143-154. .
 
2.
Kowalik S. Psychologia rehabilitacji. Wydawnictwa Akademickie i Profesorskie Warszawa 2007; 15-38. .
 
3.
Jung L, Michalak C, Słowińska I. Leczenie operacyjne nadgarstka reumatoidalnego. Reumatologia 2006; 44: 102-105. .
 
4.
Shahady E. Primary care of musculoskeletal problems in the outpatient setting. Springer Science and Business Media, LLC. New York 2006; 51-156. .
 
5.
Musur M. Ocena wydolności statycznej ręki reumatoidalnej w podstawowych chwytach. Reumatologia 1974; 12: 287-295. .
 
6.
Seyfried A. Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi. W: Rehabilitacja medyczna. Milanowska K, Dega W (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001; 402-412. .
 
7.
Nordenskiöld U, Grimby G. Assessment of disability in women with rheumatoid arthritis. In relation to grip force and pain. Disabil Rehabil 1997; 19: 13-19. .
 
8.
Noaker J. Enhancing functional ability: alternative techniques, assistive devices, and environmental modification. In: Clinical Care in the Rheumatic Diseases. Wegner S, Belza B, Gall E (eds). American College of Rheumatology, Atlanta, Georgia 1996; 89-93. .
 
9.
Clark A, Allard L, Braybrooks B. Rehabilitation in Rheumatology. The Team Approach. Martin Dunitz Ltd, London 1987; 244-265. .
 
10.
Prusinowska A. Zaburzenia kinematyki stawów obręczy barkowej i stawu łokciowego objętych procesem reumatoidalnym. Praca doktorska, AWF, Warszawa 1998. .
 
11.
Lorig K, Fries JF. The arthritis helpbook. Addison – Wesley Publishing Company, Inc. California, New York, England, Tokyo, Madrid 2003; 121-149.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top