EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe. Diagnostyka deficytów funkcjonalnych w postawie ciała
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 24-01-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-06-2013
 
 
Data akceptacji: 18-11-2013
 
 
Data publikacji online: 24-12-2013
 
 
Data publikacji: 20-12-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(6):452-458
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (MZS-M) należy do młodzieńczych idiopatycznych miopatii zapalnych. Jest to rzadka autoimmunologiczna choroba o niejasnej etiologii. Charakteryzuje się występowaniem waskulopatii klinicznie objawiającej się osłabieniem mięśni ksobnych kończyn dolnych, górnych oraz grzbietu, zmianami skórnymi na twarzy, szyi i w okolicach stawów. W odróżnieniu od postaci występujących u dorosłych charakteryzuje ją częste występowanie wapnicy w układzie szkieletowo-mięśniowym.
Celem pracy jest przedstawienie klinicznej diagnostyki deficytów funkcjonalnych w postawie ciała chorych na MZS-M dla potrzeb fizjote-rapii. Niezbędnym elementem badania funkcjonalnego chorych na MZS-M jest obserwacja swobodnych ruchów oraz przyjmowanych postaw ciała. Oprócz określenia deficytów funkcjonalnych układu ruchu młodocianych należy wykonać testy funkcjonalne różnicujące symetrię lub asymetrię napięć mięśni zajętych procesem chorobowym.
 
REFERENCJE (17)
1.
Rutkowska-Sak L, Gietka P, Wierzbowska M i wsp. Reumatologia wieku rozwojowego. Reumatologia 2012; 50: 149-152.
 
2.
Dourmishev LA, Dourmishev AL. Dermatomyositis: advances in recognition, understanding and management. Springer, Berlin 2009.
 
3.
Brown VE, Pilkington CA, Feldman BM, Davidson JE. An international consensus survey of the diagnostic criteria for juvenile dermatomyositis (JDM). Rheumatology 2006; 45: 990-993.
 
4.
Cassidy JT, Lindsley CB. Juvenile Dermatomyositis. In: Textbook of pediatric rheumatology. Cassidy JT, Lindsley CB (eds.). Elsevier Saunders, Philadelphia 2005.
 
5.
Woo P, Laxer RM, Sherry DD. Pediatric rheumatology in clinical practice. Springer, London 2007.
 
6.
Compeyrot-Lacassagne S, Feldman BM. Inflammatory myopathies in children. Pediatr Clin North Am 2005; 52: 493-520.
 
7.
Huber AM. Juvenile dermatomyositis: advances in pathogenesis, evaluation, and treatment. Pediatr Drugs 2009; 11: 361-372.
 
8.
Sallum AM, Pivato FC, Doria-Filho U, et al. Risk factors associated with calcinosis of juvenile dermatomyositis. J Pediatr (Rio J) 2008; 84: 68-74.
 
9.
de Salles Painelli V, Gualano B, Artioli GG, et al. The possible role of physical exercise on the treatment of idiopathic inflammatory myopathies. Autoimmun Rev 2009; 8: 355-359.
 
10.
Schultz RL, Feitis R. Nieskończona sieć. Anatomia powięzi w działaniu. VIRGO, Warszawa 2009.
 
11.
Myers TW. Taśmy anatomiczne, meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. DB Publishing, Warszawa 2010.
 
12.
Chaitow L. Techniki energizacji mięśniowej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 
13.
Walaszek R, Kasperczyk T, Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. BIOSPORT, Kraków 2007.
 
14.
Zembaty A. Kinezyterapia. T. 1. Kasper, Kraków 2002.
 
15.
Cuthbert SC, Goodheart GJ Jr. On the reliability and validity of manual muscle testing: a literature review. Chiropr Osteopat 2007; 15: 42-51.
 
16.
Rider LG, Werth VP, Huber AM, et al. Measures of adult and juvenile dermatomyositis, polimyositis, and inclusion body myositis. Arthritis Care Res 2011; 63: 118-157.
 
17.
Maillard SM, Jones R, Owens C, et al. Quantitative assessment of MRI T2 relaxation time of thigh muscles in juvenile dermatomyositis. Rheumatology 2004; 43: 603-608.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top