EN PL
Artykuł poglądowy
Problemy zdrowia psychicznego chorych na reumatyzm
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 30-08-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(4):215-218
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby reumatyczne to choroby przewlekłe, indukujące problemy zdrowia psychicznego na każdym etapie. Wczesne rozpoznawanie i skuteczna pomoc psychologiczno-psychiatryczna może przyczyniæ się do poprawy stanu zdrowia chorych i zmniejszenia społecznych kosztów chorób reumatycznych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top