EN PL
Artykuł oryginalny
Ocena wartości serodiagnostyki bakteriologicznej u chorych na niesklasyfikowane zapalenie stawów. Część II. Analiza badań surowic na obecność przeciwciał dla Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium; reakcje krzyżowe z Yersinia enterocolitica O3, Chlamydia trachomatis i Borrelia burgdorferi
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-09-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(4):198-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano retrospektywnej analizy wyników badań na obecność przeciwciał dla Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w ok. 2500 surowic pacjentów hospitalizowanych i konsultowanych w Instytucie Reumatologii w Warszawie, przeprowadzonych w latach 2004–2006. Zastosowano bardzo czułą metodę ELISA. Antygen stanowił firmowy lipopolisacharyd (LPS) ww. gatunków Salmonella, najczęściej występujących w populacji krajowej, a zatem diagnozowanych jako czynnik etiologiczny niesklasyfikowanych zapaleń stawów. Oceniano również przydatność serodiagnostyczną tych badań w aspekcie reakcji krzyżowych z innymi drobnoustrojami (Yersinia enterocolitica O3, Borrelia burgdorferi i Chlamydia trachomatis), będącymi najczęściej punktem zainteresowania (oprócz Ch. trachomatis) lekarzy z Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego (ok. 50% badań dzieci i młodzieży). Odsetki uzyskanych dodatnich wyników na obecność przeciwciał dla S. enteritidis i S. typhimurium, niezależnie od klas immunoglobulin, nie różniły się znacznie od wykrywanych w surowicach zdrowej populacji, co sugerowało, iż rezultaty te mogły być brane pod uwagę jedynie w poszczególnych diagnozowanych przypadkach na podstawie rzetelnego wywiadu lekarskiego i wnikliwej analizy klinicznej. Retrospektywna analiza poziomów i klas przeciwciał wykazała wyraźne różnice między dwoma gatunkami Salmonella (S. enteritidis – przewaga przeciwciał klasy IgG, S. typhimurium – przewaga przeciwciał klas IgM i IgA). Bardzo wysoka procentowo (ok. 43%) krzyżowa reaktywność przeciwciał zarówno dla obu badanych gatunków Salmonella, jak i Y. enterocolitica O3 oraz odległych taksonomicznie Borrelia i Ch. trachomatis częściowo może być tłumaczona podobieństwem antygenowym ściany komórkowej, ale także ewentualnym nadkażeniem lub infekcją bezobjawową z powikłaniami stawowymi. Sugeruje to konieczność potwierdzenia obecności przeciwciał swoistymi metodami (Western-Blot, metoda zahamowania ELISA).
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top