EN PL
Standardy leczenia
Rekomendacje w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Opracowane przez Zespół Konsultanta Krajowego z dziedziny Reumatologii
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-09-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(4):191-197
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozpoznanie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) ustala się średnio po 5–7 latach od wystąpienia pierwszych objawów. Proponowany algorytm diagnostyczny u chorych z podejrzeniem wczesnego ZZSK może pomóc lekarzom w ustaleniu właściwego rozpoznania, zanim pojawią się ewidentne zmiany radiologiczne. Rezonans magnetyczny jest bardzo użytecznym badaniem w diagnostyce wczesnej postaci ZZSK. Jest bardzo ważne, aby ustalić rozpoznanie ZZSK jak najwcześniej i w aktywnej postaci choroby rozpocząć intensywne leczenie, w tym również inhibitorami TNF-α, zanim wystąpią nieodwracalne zmiany strukturalne.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top